بهبود کیفیت -- معرفی اعضا صفحه مناسب چاپ ارسال به دوستان خروجی RSS این بخش
مسئول واحد  : محدثه دنکوب
کارشناس ایمنی بیمار : الهه آهی 
کارشناس بهبود کیفیت : نرگس صاحبی 
کارشناس بهبود کیفیت : معصومه عرب 

 

نکته سلامتی روز

سلامتی از پنج عنصر ساخته شده است.. خوشحالی، خواب، آب، غذای سالم و ورزش

امام علی ( ع) می فرماید : برنامه‏ ريزى درست، مالِ كم را افزايش مى ‏بخشد؛ و برنامه ‏ريزى نادرست، مال بسيار را نابود مى‏ كند.