معرفی IPD -- IPD صفحه مناسب چاپ ارسال به دوستان خروجی RSS این بخش
( IPD ) واحدی است در بیمارستان که وظیفه آن ایجاد هماهنگی های لازم در ارائه کلیه خدمات به بیماران خارجی و بیماران با خدمات ویژه است . ارائه کلیه خدمات برای بیماران خارجی به صورت خارج از نوبت می باشد.

نکته سلامتی روز

سلامتی از پنج عنصر ساخته شده است.. خوشحالی، خواب، آب، غذای سالم و ورزش

امام علی ( ع) می فرماید : برنامه‏ ريزى درست، مالِ كم را افزايش مى ‏بخشد؛ و برنامه ‏ريزى نادرست، مال بسيار را نابود مى‏ كند.