برگشت به صفحه اول سایت برگشت به صفحه اول این زیربخش نقشه سایت بخش انگلیسی
:: ::
:: فرم پرسشنامه سنجش ايمني بيمار ::

کد رهگیرى این فرم: P541-F599-U0-N263797          
[ چاپ فرم ]
:: بسمه تعالی
همکار محترم
لطفا پس از تكميل اطلاعات فردي، پرسشنامه حاضر را كه براي سنجش وضعیت " فرهنگ ایمنی بیمار از ابعاد مختلف " تنظيم شده است با دقت مطالعه بفرماييد و با گذاشتن علامت ضربدر (×) در يکی از پنج ستون "کاملا موافق/ موافق/ نظری ندارم. کاملا مخالف/ مخالف "  مشخص کنيد هر عبارت تا چه اندازه با وضعيت شما مطابقت دارد. پاسخهاي صادقانه شما ما را در تحقق پيشرفت فرهنگ ايمني  ياري خواهد نمود، به شما اطمينان داده مي­شود كه پاسخها كاملا محرمانه خواهد بود و لزومي به ذكر نام و نام خانوادگي نمي­باشد. قبلا از همكاري صميمانه و دقت شما در تکمیل پرسشنامه سپاسگزاريم
 
                                                            واحد ایمنی مرکز آموزشی درمانی صیاد شیرازی
 
:: اطلاعات دموگرافیک

سن

- حداکثر تعداد کاراکترها : 2 کاراکتر
جنس
مرد
زن
وضعیت تاهل
مجرد
متاهل
مطلقه
بیوه
سابقه کار (سال)

- حداکثر تعداد کاراکترها : 2 کاراکتر
نام بخش فعلی
سابقه کار در بخش مراقبت ویژه(سال)

- حداکثر تعداد کاراکترها : 2 کاراکتر
نوع استخدام
طرحی
قرار دادی
شرکتی
پیمانی
رسمی
نوع شیفت
ثابت
شیفت در گردش
تحصیلات
لیسانس
فوق لیسانس
دکترا
قومیت
فارس
ترکمن
سیستانی
سایر موارد
:: پرسشنامه سنجش ايمني بيمار

1-هنگامی که اشتباهی رخ می دهد، ولی پیش از آنکه بیمار را تحت تاثیر قرار دهد کشف و تصحیح می شود.
کاملا مخالفم
مخالفم
نظری ندارم
موافقم
کاملا موافقم
2-هنگامی که اشتباهی رخ می دهد، اما آن اشتباه به اندازه ای مهم نیست که بتواند به بیمار صدمه بزند.
کاملا مخالفم
مخالفم
نظری ندارم
موافقم
کاملا موافقم
3-هنگامی که اشتباهی رخ می دهد،که می تواند منجر به آسیب زدن بیمار شود، ولی در نهایت هیچ اتفاقی برای بیمار نمی افتد.
کاملا مخالفم
مخالفم
نظری ندارم
موافقم
کاملا موافقم
4-تنها شانس و اقبال باعث می شود که اشتباهات جدی تر در اینجا اتفاق نیفتد.
کاملا مخالفم
مخالفم
نظری ندارم
موافقم
کاملا موافقم
5-ایمنی بیمار هیچگاه برای انجام کارهای بیشتر فدا نمی شود.
کاملا مخالفم
مخالفم
نظری ندارم
موافقم
کاملا موافقم
6-در این واحد مشکلات مربوط به ایمنی بیمار وجود دارد.
کاملا مخالفم
مخالفم
نظری ندارم
موافقم
کاملا موافقم
7-سیستم ها و رویه های موجود در این واحد در جلوگیری از بروز خطا بخوبی عمل می کنند.
کاملا مخالفم
مخالفم
نظری ندارم
موافقم
کاملا موافقم
8-سوپروایزر/مدیر این واحد هنگامیکه مشاهده می کند کاری بر طبق رویه های ایمنی بیمار انجام گرفته از کارکنان تشکر کرده و از آنان تمجید می کند.
کاملا مخالفم
مخالفم
نظری ندارم
موافقم
کاملا موافقم
9-سوپروایزر/مدیر این واحد به طور جدی به پیشنهادات کارکنان برای بهبود ایمنی بیمار توجه می کند.
کاملا مخالفم
مخالفم
نظری ندارم
موافقم
کاملا موافقم
10-زمانیکه فشار کار زیاد می شود، سوپروایزر/مدیر از ما می خواهد که سریعتر کار کنیم، حتی اگر به معنی میانبر زدن (عدم انجام قسمتی از کار) باشد.
کاملا مخالفم
مخالفم
نظری ندارم
موافقم
کاملا موافقم
11-سوپروایزر/مدیر این واحد از مشکلات مربوط به امنیت بیمار که به میزان زیاد رخ می دهد چشم پوشی می کند.
کاملا مخالفم
مخالفم
نظری ندارم
موافقم
کاملا موافقم
12-کارکنان این واحد فعالانه کارهای مختلفی را به منظور بهبود ایمنی بیمار انجام می دهند.
کاملا مخالفم
مخالفم
نظری ندارم
موافقم
کاملا موافقم
13-در اینجا اشتباهات منجر به تغییرات مثبت می شود.
کاملا مخالفم
مخالفم
نظری ندارم
موافقم
کاملا موافقم
14-پس از آنکه به منظور بهبود ایمنی بیمار تغییراتی ایجاد کردیم، اثربخشی تغییرات را مورد ارزیابی قرار می دهیم.
کاملا مخالفم
مخالفم
نظری ندارم
موافقم
کاملا موافقم
15-کارکنان در این واحد از یکدیگر حمایت می کنند.
کاملا مخالفم
مخالفم
نظری ندارم
موافقم
کاملا موافقم
16-زمانی که نیاز به انجام دادن کار زیاد درمدت کوتاهی هستیم، همگی به عنوان یک تیم دور هم جمع می شویم تا به کمک هم آن را انجام دهیم.
کاملا مخالفم
مخالفم
نظری ندارم
موافقم
کاملا موافقم
17-در این واحد کارکنان با احترام با یکدیگر برخورد می کنند.
کاملا مخالفم
مخالفم
نظری ندارم
موافقم
کاملا موافقم
18-زمانیکه یک قسمت در این واحد با کار زیادی روبرو می شود، سایر قسمت های واحد به کمکش می شتابند.
کاملا مخالفم
مخالفم
نظری ندارم
موافقم
کاملا موافقم
19-کارکنان در صورت مشاهده عملی که ممکن است برای بیمار ایجاد مشکل کند، آزادانه و با صراحت لب به سخن می گشایند.
کاملا مخالفم
مخالفم
نظری ندارم
موافقم
کاملا موافقم
20-کارکنان می توانند آزادانه اقدامات و تصمیمات مسئولین بیمارستان را مورد پرسش قرار دهند.
کاملا مخالفم
مخالفم
نظری ندارم
موافقم
کاملا موافقم
21-کارکنان زمانیکه احساس می کند، اقدامی می تواند ایمنی بیمار را به مخاطره بیاندازد، از تذکر دادن و جویا شدن دلیل انجام آن هراس دارند.
کاملا مخالفم
مخالفم
نظری ندارم
موافقم
کاملا موافقم
22-به ما درباره تغییراتی که بر اساس گزارش های حوادث ناخواسته صورت می پذیرد، بازخورد داده می شود.
کاملا مخالفم
مخالفم
نظری ندارم
موافقم
کاملا موافقم
23-ما از خطاهایی که در این واحد اتفاق می افتد، مطلعیم.
کاملا مخالفم
مخالفم
نظری ندارم
موافقم
کاملا موافقم
24-در این واحد، ما در رابطه با راه های مقابله با وقوع مجدد خطا به بحث می نشینیم.
کاملا مخالفم
مخالفم
نظری ندارم
مخالفم
کاملا مخالفم
25-کارکنان احساس می کنند اشتباهاتشان باعث می شود که در مورد آن ها طرز فکر تغییر کرده و به گونه ای دیگر به آنها نگریسته شود.
کاملا مخالفم
مخالفم
نظری ندارم
موافقم
کاملا موافقم
26-وقتی حادثه ای گزارش می شو، احساس می شود که بیش تر درمورد شخص نوشته می شود تا خود مشئله.
کاملا مخالفم
مخالفم
نظری ندارم
موافقم
کاملا موافقم
27-کارکنان نگران این هستند که اشتباهاتشان در پرونده شغلی آنها ثبت شود.
کاملا مخالفم
مخالفم
نظری ندارم
موافقم
کاملا موافقم
28-تعداد کارکنان برای انجام کار کافی می باشد.
کاملا مخالفم
مخالفم
نظری ندارم
موافقم
کاملا موافقم
29-کارکنان در این واحد ساعت های طولانی کار می کنند (بیش از زمان ایده آل کار پرسنل برای مراقبت از بیمار).
کاملا مخالفم
مخالفم
نظری ندارم
موافقم
کاملا موافقم
30-ما از کارکنان موقت بیش از حد استاندارد (ایده آل برای مراقبت از بیمار) استفاده می کنیم.
کاملا مخالفم
مخالفم
نظری ندارم
موافقم
کاملا موافقم
31-ما در وضعیت بحرانی کار می کنیم، یعنی سعی می کنیم حجم زیادی از کار را با سرعت بسیار زیاد انجام دهیم.
کاملا مخالفم
مخالفم
نظری ندارم
موافقم
کاملا موافقم
32-مدیریت بیمارستان جو کاری را بوجود آورده که ایمنی بیمار را ارتقا می بخشد.
کاملا مخالفم
مخالفم
نظری ندارم
موافقم
کاملا موافقم
33-اقدامات مدیریت بیمارستان نشان می دهد، مسئله ایمنی بیمار در بیمارستان از اهمیت بسیار زیادی برخوردار بوده و جزء اولویت هاست.
کاملا مخالفم
مخالفم
نظری ندارم
موافقم
کاملا موافقم
34-به نظر می رسد که مدیریت بیمارستان فقط پس از رخ دادن یک حادثه ناخواسته به مسئله ایمنی بیمار علاقمند شده و توجه نشان می دهد.
کاملا مخالفم
مخالفم
نظری ندارم
موافقم
کاملا موافقم
35-واحدهای بیمارستانی با یکدیگر به خوبی هماهنگ نیستند.
کاملا مخالفم
مخالفم
نظری ندارم
موافقم
کاملا موافقم
36-همکاری خوبی بین واحدهایی که نیاز به کار با یکدیگر دارند وجود دارد.
کاملا مخالفم
مخالفم
نظری ندارم
موافقم
کاملا موافقم
37-کار کردن با کارکنان سایر بخش های بیمارستان برایمان ناخوشایند است.
کاملا مخالفم
مخالفم
نظری ندارم
موافقم
کاملا موافقم
38-واحدهای بیمارستانی به منظور فراهم کردن بهترین مراقبت برای بیمار به خوبی با یکدیگر کار می کنند.
کاملا مخالفم
مخالفم
نظری ندارم
موافقم
کاملا موافقم
39-درهنگام جابجایی بیماران از واحدی به واحد دیگر ممکن است بعضی از چیزها از قلم بیفتد.
کاملا مخالفم
مخالفم
نظری ندارم
موافقم
کاملا موافقم
40-اطلاعات مهم در مورد مراقبت از بیمار اغلب به هنگام تغییر شیفت از دست می رود (گم می شود).
کاملا مخالفم
مخالفم
نظری ندارم
موافقم
کاملا موافقم
41-اغلب در مبادله اطلاعات ما بین بخش های بیمارستانی مشکل بوجود می آید.
کاملا مخالفم
مخالفم
نظری ندارم
موافقم
کاملا موافقم
42-تغییر شیفت کارکنان در این بیمارستان برای بیماران ایجاد مشکل می کند.
کاملا مخالفم
مخالفم
نظری ندارم
موافقم
کاملا موافقم


مرکز آموزشی درمانی شهید صیاد شیرازی

Persian site map - English site map - Created in 0.95 seconds with 132 queries by YEKTAWEB 4071