اعضای تیم -- معرفی صفحه مناسب چاپ ارسال به دوستان خروجی RSS این بخش
 
اعضای تیمIPD: 

سمت

عکس
آقای دکتر علیرضا نوروزی ریاست بیمارستان

آقای افشین سردارزاده   مدیریت بیمارستان

خانم دکتر فرحنازسادات احمدی فلوشیپ نازایی
خانم دکتر فاطمه سادات حسینی  جنین شناس
آقای دکتر محی الدین هفت سوار   پزشک  ipd
خانم آسیه خلیلی مترون
آقای موسی ایمری مسئول پذیرش
خانم زهرا صانعی مسئول ترخیص
آقای مهندس حسین نظر عباسی مسئول IT
خانم آرتادخت وثوق  کارشناس  IPD

                    

                     

            

         

        

                               

                            

                               

           

                         

 

نکته سلامتی روز

سلامتی از پنج عنصر ساخته شده است.. خوشحالی، خواب، آب، غذای سالم و ورزش

امام علی ( ع) می فرماید : برنامه‏ ريزى درست، مالِ كم را افزايش مى ‏بخشد؛ و برنامه ‏ريزى نادرست، مال بسيار را نابود مى‏ كند.