معرفی رابط -- IPD صفحه مناسب چاپ ارسال به دوستان خروجی RSS این بخش
فردی است که مسئولیت پیگیری کلیه خدمات ارائه شده به بیمار خارجی را دارد و وظیفه هماهنگی از قبل از پذیرش بیمار تا پیگیری پس از ترخیص به عهده ی ایشان می باشد.

نکته سلامتی روز

سلامتی از پنج عنصر ساخته شده است.. خوشحالی، خواب، آب، غذای سالم و ورزش

امام علی ( ع) می فرماید : برنامه‏ ريزى درست، مالِ كم را افزايش مى ‏بخشد؛ و برنامه ‏ريزى نادرست، مال بسيار را نابود مى‏ كند.