داخلی 3 -- govaresh صفحه مناسب چاپ ارسال به دوستان خروجی RSS این بخش
بخش گوارش در طبقه پنجم بیمارستان واقع شده است جمعا شامل 16 تخت می باشد .

بخش گوارش شامل 2 اتاق 4 تخته و 4 اتاق 2 تخته می باشد .

تمام اتاق ها مجهز به سرویس بهداشتی و حمام می باشد .(شامل ایزوله روان - پرخطر اجنماعی و تنفس )

اقدامات تشخیصی بخش گوارش:

  

آندوسکوپی 

کولونوسکوپی

باریم انما

رئیس بخش : آقای دکتر سمنانی 

مسئول بخش گوارش:خانم صادقی

  
شماره تماس داخلی: 2080 -2081

نکته سلامتی روز

سلامتی از پنج عنصر ساخته شده است.. خوشحالی، خواب، آب، غذای سالم و ورزش

امام علی ( ع) می فرماید : برنامه‏ ريزى درست، مالِ كم را افزايش مى ‏بخشد؛ و برنامه ‏ريزى نادرست، مال بسيار را نابود مى‏ كند.