معاونت آموزشی- آرشیو اخبار
برگزاری آزمون میاندوره جامع علوم پایه و پیش کارورزی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/3/18 | 

آزمون جامع میاندوره پیش کارورزی و علوم پایه دندانپزشکی روز جمعه مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۲۱ ساعت ۸:۳۰  صبح و آزمون جامع میاندوره علوم پایه پزشکی عصر همانروز ساعت ۱۴:۰۰ برگزار می گردد.
داوطلبان لازم است یک ساعت قبل از شروع آزمون با در دست داشتن کارت شناسایی معتبر عکس دار در حوزه امتحانی حضور داشته باشند.
آدرس محل آزمون: استان گلستان- ابتدای جاده شصت کلا- مجموعه آموزشی مرحوم فلسفی- کتابخانه مرکزی دکتر حیدری- طبقه اول- مرکز آزمونهای الکترونیک دانشگاه علوم پزشکی گلستان

نشانی مطلب در وبگاه معاونت آموزشی:
http://goums.ac.ir/find.php?item=16.16838.56410.fa
برگشت به اصل مطلب