ستاد امور دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه علوم پزشکی گلستان- معرفی
آشنایی با ستاد امور دانشجویان شاهد و ایثارگر

حذف تصاویر و رنگ‌ها

ستاد امور دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه:

 با عنایت به فرمایشات بنیانگذار نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران حضرت امام خمینی (ره) و رهبر فرزانه انقلاب حضرت آیت ا... خامنه ای (مد ظله العالی) در خصوص رسیدگی به امور آموزشی، پژوهشی، فرهنگی و رفاهی یادگاران معزز شهدا و ایثارگران و ضرورت ارائه خدمات شایسته و ارتقای سطح علمی و فرهنگی به این عزیزان؛ ستاد امور دانشجویان شاهد و ایثارگر در سطح دانشگاه های علوم پزشکی جهت رسیدگی به امور تحصیلی یادگاران ایثار و شهادت مطابق با سیاست ها و برنامه های مصوب شورای عالی طرح و برنامه و ستاد برنامه ریزی شاهد و همچنین اداره کل شاهدوایثارگر وزارت، جهت تربیت فرهیختگانی متقی که ریشه در تبار خونین انقلاب اسلامی دارند از طریق ایجاد زمینه های ارتقای علمی، بهبود ضعیت تحصیلی و در نهایت حمایت منطقی مبتنی بر خودباوری دانشجویان شاهد و ایثارگر، با بهره گیری از اساتید و مدرسین برجسته، دلسوز و متعهد دانشگاهی تشکیل گردید.

ارکان و تشکیلات ستاد شاهد و ایثارگر:

۱) ستاد مرکزی شاهد و ایثارگر وزارت:
این ستاد در وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی مستقر بوده و اداره کل امور دانشجویان شاهد و ایثارگر نیز در مجموعه تشکیلات آموزشی وزارت مستقر می باشد. مدیر کل آن جناب آقای دکتر سید محسن رحیمی می باشد.
۲) ستاد امور دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه:

این ستاد در دانشگاه های علوم پزشکی مستقر بوده و اعضای آن به شرح ذیل می باشد:

۱-رئیس دانشگاه (به عنوان رئیس ستاد)

۲- معاون آموزشی دانشگاه

۳- معاون  فرهنگی و امور دانشجویی دانشگاه

۴- رئیس سازمان بنیاد شهید و امور ایثارگران استان

۵- مدیر(دبیر) امور دانشجویان شاهد و ایثارگر

۶- مدیرامورآموزشی دانشگاه

۷- مدیر(رئیس)اداره آموزش بنیادشهید وامورایثارگران استان

۸-معاون فرهنگی بنیادشهیدوامورایثارگران استان

۹-یک نفر ازاساتیدمشاوردانشجویان شاهد وایثارگر

۱۰-دونفراز نمایندگان دانشجویان شاهد وایثارگر

۳) مدیریت امور شاهدوایثارگر دانشگاه
مدیریت امور دانشجویان شاهد وایثارگر زیر نظر مستقیم ریاست دانشگاه و براساس قوانین ، آیین نامه ها، دستورالعمل ها و شرح وظایف مربوطه، رسیدگی به امورآموزشی، فرهنگی و رفاهی دانشجویان شاهد وایثارگر را برعهده دارد.

برخی از خدمات ستادشاهدوایثارگر:

الف)آموزشی :

- نظارت مستمر برسیر تحصیلی وعوامل غیر آموزشی مو ثر برفعالیت های آموزشی دانشجویان براساس قوانین موجود.

- اجرای طرح های تقویت بنیه علمی در قالب :کلاس ترم تابستانی :کلاس های تقویتی ورفع اشکال، تشکیل گروههای درسی ، برگزاری آزمونهای آزمایشی    

- تهیه و ارئه خدمات آموزشی، کمک آموزشی ورفاهی جهت دانشجویان شاهد وایثارگر.

- همکاری در تدوین واجرای پروژه های تحقیقاتی و پایان نامه های  تحصیلی دانشجویان .

- کتابخانه وبانک سوالات درسی وcd های آموزشی در رشته های مختلف دانشگاهی وآزمو ن جامع علوم پایه، پره انترنی ودستیاری.

ب)فرهنگی، فوق برنامه و رفاهی :

- معرفی و تشویق دانشجویان نمونه شاهد وایثارگر .

- برگزاری گرد همائی ها ،سمینار ها،اردوها وجلسات فرهنگی وعلمی ویژه دانشجویان شاهد وایثارگر.

- اعزام دانشجویان به گردهمائی های فرهنگی، اجتماعی و علمی استانی و کشوری .

- ارائه خدمات اینترنتی پرسرعت وcd های کمک آموزشی و فرهنگی در واحد رایانه ستاد.

- تشکیل کلاس های فرهنگی و فوق برنامه شامل: آموزش قرآن، آموزش رایانه، آموزش زبان انگلیسی و ...

- تشکیل تیم های ورزشی و اعزام دانشجویان به مسابقات ورزشی منطقه ای و کشوری.

- پرداخت کمک هزینه تحصیلی

- تکثیر جزوات درسی

قابل ذکر است دانشجویان شاهد و ایثارگر این دانشگاه جزو دانشجویان فعال و برتر دانشگاه بوده و تا کنون تعدادی از این عزیزان به عنوان دانشجوی نمونه کشوری در سالهای گذشته در بین دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی شناخته شده و مفتخر به دریافت لوح تقدیر از ریاست محترم جمهوری وقت گردیدند که ۳ نفر از این دانشجویان نیز بدون آزمون به مقطع بالاتر تحصیلی راه یافتند.

ارتباط با ما

نشانی مطلب در وبگاه ستاد امور دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه علوم پزشکی گلستان:
http://goums.ac.ir/find.php?item=122.9246.15343.fa
برگشت به اصل مطلب