بیمارستان پنجم آذر گرگان- اورژانس
معرفی

حذف تصاویر و رنگ‌ها

بخش اورژانس در طبقه همکف ساختمان شهید نبوی واقع شده است ومسئولیت پذیرش بیماران سطح شهر و بیماران بدحال مراکز درمانی شهر های اطراف را بر عهده دارد.

  

  اورژانس از قسمتهای مختلف زیر تشکیل شده است :

  ۱-فوریتهای پزشکی :

    قسمت مراجعه کلیهء بیماران بدحال تصادفی می باشد و دارای ۸ تخت فعال در اتاق تریاژ و اتاق سی پی آر و ۳ تخت فعال در اتاق تزریقات می باشد.

  ۲- اسکرین :

  کلیه بیماران سرپایی که نیاز به ویزیت پزشک عمومی یا وصل سرم و نوارنگاری دارند به این قسمت مراجعه نموده ودارای یک پرستار کارشناس و پزشک عمومی می باشد .

  ۳-اتاق عمل :

  اعمال جراحی سرپایی نظیر – بخیه – کشیدن ناخن – برداشتن زگیل – شالدون گذاری – چست تیوپ گذاری و... دراین قسمت انجام می شود .

  ۴-بخش اورژانس :

  شامل ۲۳ تخت فعال و ایزوله بوده که ۴ کارشناس پرستاری درآن انجام وظیفه می نمایند . کلیه اتاقها مجهز به اکسیژن و ساکشن سانترال می باشد

  ۵-تریاژ :

  مسئولیت هدایت و راهنمایی بیماران مراجعه کننده به قسمتهای مختلف اورژانس را برعهده دارد و دارای یک پرستار کارشناس می باشد .

  سایر قسمتهای اورژانس:

  پذیرش ، درآمد صندوق ، رادیولوژی، داروخانه

  خدمات ارائه شده:

  دربخش اورژانس خدامات ارائه شده مشتمل بر ویزیت . تزریقات . سرم تراپی . پانسمان . بخیه . اقدامات پاراکلنیکی نظیر رادیولوژی – اسکن - اسکن هسته ای و آزمایش خون می باشد

تجهیزات اورژانس  شامل اکسیژن پرتابل وسانترال وساکشن پرتابل و سانترال و سونوگرافی پرتابل و دستگاه الکتروشوک و مانیتورینگ و پالس اکسیمتری وبنت پرتابل میباشد.

نشانی مطلب در وبگاه بیمارستان پنجم آذر گرگان:
http://goums.ac.ir/find.php?item=104.7750.9886.fa
برگشت به اصل مطلب