بیمارستان پنجم آذر گرگان- CCU
معرفی

حذف تصاویر و رنگ‌ها

رئیس بخش: آقای دکتر رمضانی

  سرپرستار:آقای ایزدی

  تلفن:داخلی 2225

  بخش سی سی یو جدید در 7 مرداد 1385 با هدف گسترش با توجه به نیاز تخت سی سی یو در طبقه اول ساختمان طرح توسعه به ریاست گروه پزشکان قلب آقای دکتراحمد شیرافکن و همکاری پزشکان قلب و به اتفاق عده ای از پرستاران قدیمی و جدید راه اندازی شد.

  بخش شامل شش قسمت (پارتیشن) ویک اتاق ایزوله می باشد که دارای 7تخت و مجهز به مانیتورقلبی واکسیژن وساکشن برای هرتخت میباشد.

همچنین یکدستگاه مانیتور مرکزی , اکوکاردیوگرافی رنگی با داپلر برای بیماران بستری وهولتر، مانیتورینگ 24ساعته، نوارقلب وفشارخون برای بیماران بستری وسرپایی درحال بهره برداری میباشد .

  بیماران هرروزتوسط پزشکان معالج خود معاینه میشوند و درروزهای تعطیل ودرصورت نیازبه معاینه درساعات شبانه روزتوسط پزشک کشیک قلب معاینه میشوند . درغیراینصورت مراتب جهت اقدام ومعاینه اطلاع داده میشود.

 

  ملاقات بخش

  جهت رفاه حال بیماران قلبی وکاهش فعالیت و هیجانات، ملاقات محدود میباشد و رعایت مقررات توسط همراهان و بیماران محترم ما را در ارایه هرچه بهترخدمات یاری می نماید. ملاقات بخش درروزهای دوشنبه-چهارشنبه-جمعه ازساعت 15 الی16

حداکثر ملاقات کننده برای هربیمار 5نفر و ورود اطفال زیر14سال ممنوع میباشد.

استفاده از رادیو و تلویزیون وتلفن همراه ورایانه برای بیماران ممنوع است.

 آنژیوگرافی توسط پزشکان معالج درصورت نیازبصورت اورژانسی یا سرپایی انجام میشود از اقدامات تشخیصی دیگرکه زمان بستری انجام میشود اسکن هسته ای قلب می باشد.

نشانی مطلب در وبگاه بیمارستان پنجم آذر گرگان:
http://goums.ac.ir/find.php?item=104.7741.9866.fa
برگشت به اصل مطلب