معرفی اعضاء گروه

 | تاریخ ارسال: 1400/9/2 | 
 
گروه انگل شناسی و قارچ شناسی پزشکی
مدیر گروه دکتر فرهاد نیک نژاد
کارشناسان گروه دکتر زهرا سیفی
آدرس مجموعه آموزش عالی شادروان فلسفی، دانشکده پیراپزشکی، طبقه ۲
تلفن: ۳۲۴۵۶۱۰۵
.شرح وظایف مدیر گروه 
لیست اعضای هیات علمی گروه
عکس   نام و نام خانوادگی   آخرین مدرک تحصیلی   مرتبه علمی   پست الکترونیک   شماره تماس CV طرح درس برنامه کلاسی
  دکتر اوغل نیاز جرجانی   دکترای تخصصی
  انگل شناسی پزشکی
  دانشیار dr.jorjanigoums.ac.ir ۳۲۴۵۶۱۰۵
  داخلی: ۲۱۸
CV انگل شناسی و قارچ شناسی پزشکی برنامه کلاسی
 دکتر فرامرز کوهسار   دکترای تخصصی  انگل شناسی پزشکی   مربی fkoohsargoums.ac.ir ۳۲۴۵۶۱۰۵
  داخلی: ۲۲۲
CV انگل شناسی و قارچ شناسی پزشکی برنامه کلاسی
  دکتر فرهاد نیک نژاد   دکترای تخصصی
  قارچ شناسی پزشکی
  دانشیار niknejadgoums.ac.ir ۳۲۴۵۶۱۰۵
  داخلی: ۲۲۱
CV انگل شناسی و قارچ شناسی پزشکی برنامه کلاسی
دکتر سیده صدیقه حسینی دکترای تخصصی   قارچ شناسی پزشکی   استادیار hosseini.sgoums.ac.ir ۳۲۴۵۶۱۰۵
داخلی: ۲۲۳
CV انگل شناسی و قارچ شناسی پزشکی برنامه کلاسی
دکتر میترا شربت‌خوری دکترای تخصصی انگل شناسی پزشکی دانشیار

sharbatkhorigoums.ac.ir

۳۲۴۵۶۱۰۵
داخلی
CV انگل شناسی و قارچ شناسی پزشکی برنامه کلاسی
دکتر فریده توحیدی دکترای تخصصی انگل شناسی استادیار

tohidigoums.ac.ir

۳۲۴۵۶۱۰۵
داخلی
CV انگل شناسی و قارچ شناسی پزشکی برنامه کلاسی
پرسنل بخش آموزش گروه
  نام و نام خانوادگی   آخرین مدرک تحصیلی   شماره تماس
دکتر زهرا سیفی دکترای تخصصی قارچ شناسی پزشکی ۳۲۴۵۶۱۰۵
  داخلی: ۲۸۹

دفعات مشاهده: 188 بار   |   دفعات چاپ: 9 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشکده پیراپزشکی می باشد.

© 2022 All Rights Reserved | School of paramedicine