اولویت های پژوهشی فراخوان چهارم مرکز ملی تحقیقات راهبردی آموزش پزشکی

 | تاریخ ارسال: 1398/2/15 | 
قابل توجه اعضای هیات علمی و محققین دانشگاه
چهارمین فراخوان مرکز ملی تحقیقات راهبردی علوم پزشکی، از ۱۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸ آغاز و لغایت ۱۱ تیر ماه ۱۳۹۸ ادامه دارد. اولویت های پژوهشی این فراخوان از طریق این لینک قابل دسترس می باشد.  قابل ذکر است که زمان این فراخوان تمدید نخواهد شد.
اطلاعات بیشتر و ارسال طرح های پیشنهادی از طریق آدرس http://rms.nasrme.ac.ir می باشد.

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی می باشد.
© 2021 All Rights Reserved | Education Developmen Center (EDC)