فرم 2 - بیمارستانی - مراجعین بستری و سرپایی بیمارستان (تکمیل ماهیانه)


کد رهگیرى این فرم: P190-F227-U0-N349634          
[ چاپ فرم ]
(نحوه تکمیل فرم (ماهیانه
سال
ماه
نام شهرستان
نوع مرکز
نام بیمارستان
تحت پوشش
تعداد مراجعین بستری
تعداد مراجعین سرپایی ( به پزشکان و متخصصین درمانگاه و کلینک ها )
تعداد پرونده سرپایی ثبت شده در HIS( یا همان بستری زیر 6 ساعت )
تعداد تخت فعال
تعداد تخت ثابت
نام کارشناس آمار

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مدیریت آمار و فنّاوری اطلاعات می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : مدیریت آمار و فناوری اطلاعات دانشگاه

© 2021 All Rights Reserved | Statistics and Information Technology Management

Designed & Developed by : Yektaweb