تاریخچه


در زمستان سال 1378 با همت عده ­ای از دانشجویان ساعی کمیته تحقیقات دانشجویی و اساتید فرهیخته دانشگاه علوم پزشکی گلستان، مجله­ ای علمی دانشجویی با نام «فراز» به منظور نشر مقالات و مطالب علمی و پژوهشی دانشجویان در قالب دو فصلنامه شکل گرفت.
پس از  گذشت  14 دوره  (14 سال) از انتشار مجله فراز، اقدام به اخذ امتیاز علمی-پژوهشی شد، و در تابستان سال 92 نام مجله به «حکیم سید اسماعیل جرجانی» که از مفاخر پیشین دیار گرگان هستند، تغییر یافت و در تاریخ 1393/02/21 در یکصد و دوازدهمین جلسه کمیسیون نشریات علوم پزشکی کشور با اعطای رتبه علمی-پژوهشی به مجله حکیم سید اسماعیل جرجانی، به مدت یک سال، موافقت شد. 

هم اکنون نشریه در پایگاه های  Index Copernicus،  ISC ،Google Scholar، SID ، Magiran  و سامانه دانش گستر برکت نمایه می گردد.


هم اکنون این نشریه علمی -پژوهشی  با نام مجله زیست پزشکی جرجانی پذیرای مقالات دانشجویان و کلیه محققین محترم  می باشد.


View: 11051 Time(s)   |   Print: 1055 Time(s)   |   Email: 30 Time(s)   |   0 Comment(s)

© 2021 CC BY-NC 4.0 | Jorjani Biomedicine Journal

Designed & Developed by : Yektaweb