سیاست دسترسی آزاد

 | Post date: 2017/10/28 | 
مجله زیست پزشکی جرجانی یک مجله با دسترسی آزاد است که توزیع مقالات پژوهشی را در جامعه جهانی به صورت رایگان و دربستر اینترنت امکان پذیر می سازد. 

View: 1798 Time(s)   |   Print: 290 Time(s)   |   Email: 0 Time(s)   |   0 Comment(s)

© 2021 CC BY-NC 4.0 | Jorjani Biomedicine Journal

Designed & Developed by : Yektaweb