اصول اخلاقی انتشار مقاله

برای دسترسی به "راهنمای کشوری اخلاق در انتشار آثار پژوهشی علوم پزشکی" روی لوگو
کلیک نمائید
 

View: 4923 Time(s)   |   Print: 762 Time(s)   |   Email: 0 Time(s)   |   0 Comment(s)

© 2021 CC BY-NC 4.0 | Jorjani Biomedicine Journal

Designed & Developed by : Yektaweb