اعضای هیئت تحریریه

  

اعضاء هیأت تحریریه مجله زیست پزشکی جرجانی

 دکتر جهانبخش اسدی

دانشیار، دکترای تخصصی بیوشیمی، دانشگاه علوم پزشکی گلستان
Google scholar
Scopus

Nasser Behnampour

دکتر ناصر بهنام پور

 استادیار، دکترای تخصصی آمار زیستی، دانشگاه علوم پزشکی گلستان

 Google scholar
Scopus

مریم چهره گشا

مربی، کارشناس ارشد پرستاری-داخلی جراحی، دانشگاه علوم پزشکی گلستان
Google Scholar

دکتر محمدحسین حاجی ابراهیمی 
استادیار، دکترای تخصصی اپیدمیولوژی، دانشگاه کارولینسکا، استکهلم، سوئد

Scopus


دکتر حمیرا خدام

استادیار، دکترای پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی گلستان

Google Scholar
Scopus


دکتر ایوب خسروی

استادیار، دکترای تخصصی پزشکی مولکولی، دانشگاه علوم پزشکی گلستان

Google scholar
Scopus
Researchgate

دکتر فرید زائری

دانشیار، دکترای تخصصی آمار زیستی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

                             Google scholar
Scopus


دکتر مهدی صادقی

استادیار، دکترای بهداشت محیط، دانشگاه علوم پزشکی گلستان

Google scholar
Scopus

  دکتر عارف صالحی

دانشیار، متخصص قلب، دانشگاه علوم پزشکی گلستان
Google scholar
Scopus

دکتر نفیسه عبداللهی

استادیار، فوق تخصص روماتولوژی، دانشگاه علوم پزشکی گلستان
Google scholar
Scopus

دکتر جمشید فرجی
محقق ارشد، دکترای تخصصی روانشناسی بالینی، دانشگاه لتبریج، کانادا

Scopus

دکتر راهب قربانی
استاد، دکترای تخصصی آمار زیستی، دانشگاه علوم پزشکی سمنان
Google scholar
Scopus
دکتر علی معماریان
استادیار، دکترای تخصصی ایمنی شناسی، دانشگاه علوم پزشکی گلستان

Google scholar
Scopu
دکتر آرزو میرفاضلی
دانشیار، فوق تخصص نوزادان، دانشگاه علوم پزشکی گلستان

Google scholar
Scopus

دکتر محمدرضا هنرور
استادیار، دکترای تغذیه، دانشگاه علوم پزشکی گلستان

Google scholar
Scopus

دکتر سعید محمدی

 دکترای تخصصی پزشکی مولکولی، دانشگاه علوم پزشکی گلستان
Google Scholar
Scopus
Researchgate


View: 7907 Time(s)   |   Print: 1190 Time(s)   |   Email: 19 Time(s)   |   0 Comment(s)

© 2021 CC BY-NC 4.0 | Jorjani Biomedicine Journal

Designed & Developed by : Yektaweb