اعضا - آزاده عباسی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: خانم آزاده عباسی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
مهارت‌هاي حرفه‌اي
# عنوان مهارت‌ حرفه‌اى تاریخ آغاز فعالیت
1 کامپیوتر(نرم افزاروسخت افزار) 1380
2 روابط عمومی 1386
3 عکاسی وفیلمبرداری 1384
:: ::