اعضا - آزاده عباسی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: خانم آزاده عباسی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
سوابق تحصيلي
# دوره دانشگاه محل تحصیل شهر محل تحصیل کشور محل تحصیل تاریخ فارغ‌التحصیلى میانگین کل
1 کاردانی بهداشت عمومی دانشگاه علوم پزشکی گناباد گناباد ایران
2 کارشناسی بهداشت عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری ساری ایران
:: ::