**ضمن عرض تبریک به پذیرفته شدگان آزمون مسئولین فنی،باستحضار میرساند پس از واریز وجه مورد نیاز جهت دریافت گواهی قبولی ،فرم زیر را تکمبل نمایید.**

 
 
ردیف نام و نام خانوادگی مبلغ قابل پرداخت
جهت دریافت گواهی
ریال
۱ ابراهیم باباییان ۵۰۰۰۰۰
۲ احسان آسیوند زاده ۵۰۰۰۰۰
۳ اسد الله ایزانلو ۵۰۰۰۰۰
۴ اسماعیل رادپور ۵۵۰۰۰۰
۵ اسماعیل قطب الدینی ۵۰۰۰۰۰
۶ اصغر ارجمند ۵۰۰۰۰۰
۷ اکرم رشیدی آلاشتی ۵۰۰۰۰۰
۸ امینه السادات ظهیری پور ۵۰۰۰۰۰
۹ آرش سلحشور ۵۰۰۰۰۰
۱۰ آیلر خواجه ۵۰۰۰۰۰
۱۱ بنفشه لطفیان سورکی ۵۰۰۰۰۰
۱۲ بهزاد اکبریان مقدم ۵۰۰۰۰۰
۱۳ پریسا ادیبی ۵۰۰۰۰۰
۱۴ پیروز بویر ۵۰۰۰۰۰
۱۵ جابر  عابدی ۵۰۰۰۰۰
۱۶ حسن صالحی ۵۰۰۰۰۰
۱۷ حسن کریمی ۵۰۰۰۰۰
۱۸ حسینعلی جوشقانی ۵۰۰۰۰۰
۱۹ حمید  گرجی شاهدی ۵۵۰۰۰۰
۲۰ حمید دیو سالار ۵۰۰۰۰۰
۲۱ حمیده بدراقی ۵۰۰۰۰۰
۲۲ حنظله پاینده ۵۰۰۰۰۰
۲۳ رضا اجاقلو ۵۰۰۰۰۰
۲۴ رهام قره باشی ۵۵۰۰۰۰
۲۵ زهرا سلامت آقباش ۵۰۰۰۰۰
۲۶ سپیده نوری زاده ۵۵۰۰۰۰
۲۷ سجاد کاکاوند ۵۰۰۰۰۰
۲۸ سعید عمید ۵۵۰۰۰۰
۲۹ سلیمان یارعلی ۵۰۰۰۰۰
۳۰ سید محمد رضا حسین نژاد ۵۵۰۰۰۰
۳۱ شهرزاد رییسی ۵۰۰۰۰۰
۳۲ شیما شریفی اقدمی بناب ۵۰۰۰۰۰
۳۳ عاطفه رضایی ۵۰۰۰۰۰
۳۴ علی اکبر اربابی ۵۰۰۰۰۰
۳۵ علی شمس ۵۰۰۰۰۰
۳۶ علی فیضعلی رامندی ۵۰۰۰۰۰
۳۷ فاطمه حیدری ۵۰۰۰۰۰
۳۸ فاطمه رمرودی نسب ۵۰۰۰۰۰
۳۹ فاطمه شیخی ۵۰۰۰۰۰
۴۰ فرزانه فدایی ۵۰۰۰۰۰
۴۱ فرشاد پورقدیری اصفهانی ۵۰۰۰۰۰
۴۲ فریا دهقانی ۵۰۰۰۰۰
۴۳ فریده عربی میان رودی ۵۵۰۰۰۰
۴۴ کیانا ایمانی ۵۰۰۰۰۰
۴۵ لیندا کشاورزی ۵۰۰۰۰۰
۴۶ محدثه ریاحی ۵۰۰۰۰۰
۴۷ محسن یوسفی ۵۰۰۰۰۰
۴۸ محمد حسین اکبری ۵۰۰۰۰۰
۴۹ محمد حسین صفری ۵۰۰۰۰۰
۵۰ محمد رضا رضایی ۵۵۰۰۰۰
۵۱ محمد مراغه ۵۵۰۰۰۰
۵۲ مرتضی عبدلی ۵۵۰۰۰۰
۵۳ مرضیه استادی ۵۰۰۰۰۰
۵۴ مریم رستمی اقدی شندی ۵۵۰۰۰۰
۵۵ معصومه کایدانی ۵۰۰۰۰۰
۵۶ معصومه نعمتی ۵۵۰۰۰۰
۵۷ مهتا فولادی ۵۵۰۰۰۰
۵۸ مهدی قهاری ۵۰۰۰۰۰
۵۹ مهسا جهادی نایینی ۵۰۰۰۰۰
۶۰ میثم بیگ زاده ۵۵۰۰۰۰
۶۱ میر حجت حسین نژاد ۵۵۰۰۰۰
۶۲ مینا ابراهیمی ۵۰۰۰۰۰
۶۳ ناهید منجزی ۵۰۰۰۰۰
۶۴ ندا سادات قصاب مصطفوی ۵۵۰۰۰۰
۶۵ وجیهه کشاورز ۵۰۰۰۰۰
۶۶ هادی محمودی شرفه ۵۰۰۰۰۰
۶۷ هادی هادی زاده ۵۰۰۰۰۰
۶۸ یوسف احمدی ۵۵۰۰۰۰

فرم ثبت نام دریافت گواهی آزمون مسئولین فنی

دفعات مشاهده: 741 بار   |   دفعات چاپ: 40 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر