***شرکت کنندگان محترم جهت فشرده سازی فایل کارنامه ، پسورد فایل فشرده، همان رمز عبوری که برای شما  جهت ورود به سامانه آزمون پیامک گردیده است میباشد***
کارنامه شرکت کنندگان
ابراهیمی             دریافت  مینا ۱
ابراهیمی چمازدهی دریافت فایزه ۲
اجاقلو              دریافت   رضا ۳
احمدی             دریافت یوسف ۴
احمدی             دریافت یعقوب ۵
ادیبی               دریافت پریسا ۶
اربابی                دریافت علی اکبر ۷
ارجمند             دریافت اصغر ۸
استادی             دریافت مرضیه ۹
اقابراری            دریافت فاطمه ۱۰
اکبری                دریافت محمد حسین ۱۱
اکبریان شورکایی   دریافت فاطمه ۱۲
اکبریان مقدم      دریافت بهزاد ۱۳
امیری             دریافت داود ۱۴
ایزانلو            دریافت اسد الله ۱۵
ایمانی           دریافت کیانا ۱۶
آسیوند زاده    دریافت احسان ۱۷
آقا میبدی      دریافت حسین ۱۸
باباییان          دریافت ابراهیم ۱۹
باغچه             دریافت رضا ۲۰
بدراقی         دریافت حمیده ۲۱
بک بکی       دریافت عباس ۲۲
بهرامیان رنانی  دریافت نسرین ۲۳
 بویر             دریافت پیروز ۲۴
بیگ زاده       دریافت میثم ۲۵
پاینده           دریافت حنظله ۲۶
پورچنگیز     دریافت علی ۲۷
پورقدیری اصفهانی   دریافت فرشاد ۲۸
جباری خان به بین    دریافت محمدرضا ۲۹
جمالی زاده         دریافت زینب ۳۰
جهادی نایینی     دریافت مهسا ۳۱
جوشقانی          دریافت حسینعلی ۳۲
حافظ               دریافت نگار ۳۳
حسین نژاد       دریافت میر حجت ۳۴
حسین نژاد        دریافت سید محمد رضا ۳۵
حسینی             دریافت ملیحه سادات ۳۶
حیدری             دریافت فاطمه ۳۷
حیدری            دریافت پیام ۳۸
خاک کار          دریافت ساحل ۳۹
خواجه              دریافت آیلر ۴۰
دلفروز             دریافت حامد ۴۱
دهقانی            دریافت فریا ۴۲
دوگونچی        دریافت عبدالجلیل ۴۳
دیو سالار        دریافت حمید ۴۴
رادپور             دریافت اسماعیل ۴۵
رسالتی           دریافت شهره ۴۶
رستمی اقدی شندی  دریافت مریم ۴۷
رشیدی آلاشتی     دریافت اکرم ۴۸
رضایی      دریافت اصغر ۴۹
رضایی       دریافت محمد رضا ۵۰
رضایی        دریافت عاطفه ۵۱
رضوی روح الامینی   دریافت سیده زهرا ۵۲
رمرودی نسب    دریافت فاطمه ۵۳
ریاحی               دریافت محدثه ۵۴
رییسی            دریافت شهرزاد ۵۵
سلامت آقباش دریافت زهرا ۵۶
سلحشور         دریافت آرش ۵۷
سلیمیان          دریافت مریم ۵۸
شریفی اقدمی بناب  دریافت شیما ۵۹
شمس              دریافت علی ۶۰
شیخی            دریافت فاطمه ۶۱
صادقی نهران  دریافت رباب ۶۲
صالحی           دریافت حسن ۶۳
صالحی ولاشانی   دریافت اعظم ۶۴
صفری          دریافت محمد حسین ۶۵
صفری         دریافت مجید ۶۶
صناعیان      دریافت سمیه ۶۷
ظهیری پور    دریافت امینه السادات ۶۸
عابدی          دریافت جابر ۶۹
عبدلی         دریافت مرتضی ۷۰
عربی میان رودی  دریافت فریده ۷۱
عساکره      دریافت بهزاد ۷۲
علی زاده قیاسی  دریافت بهزاد ۷۳
علی زاده قیاسی  دریافت احمد ۷۴
عمید         دریافت سعید ۷۵
فتاحی      دریافت منیره ۷۶
فدایی       دریافت فرزانه ۷۷
فرهادی   دریافت مسعود ۷۸
فولادی    دریافت مهتا ۷۹
فیضعلی رامندی  دریافت علی ۸۰
قره باشی  دریافت رهام ۸۱
قصاب مصطفوی دریافت ندا سادات ۸۲
قطب الدینی  دریافت اسماعیل ۸۳
قهاری      دریافت مهدی ۸۴
کاکاوند   دریافت سجاد ۸۵
کایدانی   دریافت معصومه ۸۶
کریمی   دریافت حسن ۸۷
کشاورز دریافت وجیهه ۸۸
کشاورزی  دریافت لیندا ۸۹
کمالیان  دریافت هلاله ۹۰
کیا        دریافت فاطمه ۹۱
گرجی شاهدی  دریافت حمید ۹۲
لاجوردی   دریافت شیما سادات ۹۳
لطفیان سورکی  دریافت بنفشه ۹۴
محمد اوغلی   دریافت ابراهیم ۹۵
محمودی شرفه  دریافت هادی ۹۶
مراغه    دریافت محمد ۹۷
مزارعی  دریافت امیر حسین ۹۸
ملک خانی  دریافت هما ۹۹
منجزی      دریافت ناهید ۱۰۰
مهمان نواز    دریافت فرحناز ۱۰۱
نصرتی     دریافت علی ۱۰۲
نصیری     دریافت حسین ۱۰۳
نظری        دریافت مهسا ۱۰۴
نعمتی      دریافت معصومه ۱۰۵
نقی زاد   دریافت محمد باقر ۱۰۶
نوری زاده   دریافت سپیده ۱۰۷
هادی زاده   دریافت هادی ۱۰۸
یارعلی    دریافت سلیمان ۱۰۹
یوسفی    دریافت محسن ۱۱۰

 

دفعات مشاهده: 559 بار   |   دفعات چاپ: 73 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر