معرفی و شرح وظایف واحد برنامه ریزی درسی

 | تاریخ ارسال: 1393/3/19 | 


مقدمه

آموزش اثربخش مستلزم برنامه ریزی درسی است. هر گونه آموزشی، هنگامی موفق خواهد بود که هدف یا اهداف آموزشی مشخص و مطلوبی را دنبال کند و مبتنی بر اصول، فنون و مهارتهای برنامه ریزی درسی باشد. در حوزه برنامه‌ی درسی، مفاهیمی وجود دارند که وجود تعریفی از آنها خالی از لطف نیست. در منابع مختلف تعاریف مختلفی از این مفاهیم ارائه میشود که ما در ادامه به برخی از این مفاهیم اشاره میکنیم.
 • برنامه‌ی درسی (Curriculum): عبارت است از کلیه فعالیت های یاددهی- یادگیری به منظور تغییر رفتار یادگیرنده و ارزشیابی تحقق این تغییرات.
 • تدوین برنامه درسی (Curriculum development): عبارت است از فرایند گام به گام مورد استفاده برای ایجاد پیشرفت های مثبت در برنامه های درسی.
 • بازنگری برنامه درسی (Curriculum revision):‌ عبارت است از تغییر جهت یا موقعیت دادن به برنامه درسی از طریق اهداف کلی و اختصاصی، مرور محتوای موجود، تجدیدنظر در روش های آن و بازنگری در مورد اثربخشی آن.
 • طراحی برنامه درسی (Curriculum design): عبارت است از سازماندهی آگاهانه برنامه ی درسی در یک دوره یا کلاس درس.
 • برنامه‌ریزی درسی (Curriculum planning):‌ شامل اجرای انواع مختلف استراتژی های آموزشی و روش های سازمانی میباشد که بر دستیابی به پیشرفت مطلوب فراگیر و نتایج یادگیری وی تمرکز دارد.

معرفی واحد

واحد برنامه ریزی درسی مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه، یکی از واحدهای اصلی EDC میباشد که با کمک اعضاء هیات علمی علاقمند در حوزه آموزش و وجود کارشناسان توانمند با مرور شواهد علمی و بکارگیری اصول علمی و وجود آیین نامه ها و شیوه نامه های موجود، به نهادینه سازی برنامه ریزی درسی در دانشگاه و نیز تدوین، بازنگری و طراحی برنامه های درسی با هدف بهبود کمیت و کیفیت آموزش، در چارچوب اختیارات داده شده به دانشگاه های علوم پزشکی اقدام میکند.

شرح وظایف واحد 

 • بررسی پیشنهاد، هدایت و نظارت بر فرایند تأسیس و راه ­اندازی رشته های جدید در دانشگاه
 • کارشناسی برنامه‌های درسی رشته‌های جدید قبل از ارائه به شورای آموزشی دانشگاه
 • سیاستگذاری، نظارت و پایش چگونگی به ­کارگیری اصول و مبانی علمی و روزامد آموزشی در برنامه‌ریزی، بازنگری و ارزشیابی برنامه ­های آموزشی رشته ‌های دایر در دانشگاه
 • سیاستگذاری و پایش روند گنجانده شدن موضوع اخلاق و تعهد حرفه‌­ای، مهارت‌­های ارتباطی و تقویت عملکرد مبتنی بر شواهد در برنامه‌­های درسی در سطوح و رده‌های مختلف آموزشی
 • پیگیری، گسترش و تصویب برنامه‌های درسی مبتنی بر توانمندی­ در دوره‌های آموزشی دایر در دانشگاه
 • ارتقای سطح آگاهی و توانمندی کارشناسان حوزه برنامه‌­ریزی درسی (آموزشی) در دانشکده‌ها
 • ارتقای دانش برنامه‌ریزی درسی اعضای هیات علمی دانشگاه
 • انجام پژوهش‌های کاربردی به منظور ارتقای کیفیت و کمیت فرایند برنامه‌ریزی آموزشی در دانشگاه
 • طراحی، روزامدسازی و پایش برنامه استراتژیک و عملیاتی مرکز
 • مشارکت و نظارت در بازنگری و تدوین برنامه‌های درسی (آموزشی) برای گروه‌های آموزشی و رشته‌های مختلف
 • تایید/ اصلاح برنامه‌های درسی (آموزشی) پیشنهادی و جدید
 • همکاری در تدوین برنامه‌های آموزشی در مرکز مهارت‌های بالینی و پایش و ارزشیابی برنامه‌ها
 • تدوین، پیگیری، اجرا، ارزشیابی و پایش برنامه آموزش سرپایی برای دانشجویان علوم پزشکی
 • هماهنگی با دفاتر توسعه آموزش دانشکده‌ها برای تشکیل کمیته‌های برنامه‌ریزی آموزشی
 • بررسی و نظارت بر فعالیت‌های مرتبط با واحد برنامه‌ریزی درسی در دفاتر توسعه دانشکده‌های دانشگاه
 • به روز رسانی صفحه وب واحد برنامه‌ریزی آموزشی
 • جمع‌آوری و تهیه بانک اطلاعاتی طرح درس‌ها، طرح دوره‌ها و برنامه‌های آموزشی دانشکده‌های مختلف ترجیحا به صورت الکترونیکی
 • بسط همکاری با سایر دانشگاه‌های کشور در خصوص برنامه‌ریزی آموزشی
 • مکاتبه و پیگیری روند پیاده‌سازی کوریکولوم‌های آموزشی و برنامه‌های راهبردی رشته‌های تخصصی و تحصیلات تکمیلی از دانشکده‌ها

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی می باشد.
© 2022 All Rights Reserved | Education Developmen Center (EDC)