دانشکده پیراپزشکی- آئین نامه ورود بدون آزمون دانشجویان ممتاز به مقاطع بالاتر
آئین نامه ورود بدون آزمون دانشجویان ممتاز به مقاطع بالاتر

حذف تصاویر و رنگ‌ها

آئین نامه ورود بدون آزمون دانشجویان ممتاز به مقاطع بالاتر

کاربر گرامی جهت دریافت آئین نامه ورود بدون آزمون دانشجویان ممتاز به مقاطع بالاتر بر روی لینک زیر کلیک نمایید.
دریافت آئین نامه ورود بدون آزمون دانشجویان ممتاز به مقاطع بالاتر در قالب فایل PDF
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده پیراپزشکی:
http://goums.ac.ir/find.php?item=5.2967.1875.fa
برگشت به اصل مطلب