دانشکده پیراپزشکی- لیست کتابهای منتشر شده توسط اعضاء گروه
لیست کتابهای منتشر شده توسط اعضاء گروه

حذف تصاویر و رنگ‌ها
لیست کتابهای منتشر شده توسط اعضاء گروه
1) عنوان کتاب:  قارچ شناسی پزشکی برای دانشجویان پرستاری و پیراپزشکی
نویسنده:   دکتر فرهاد نیک نژاد ، دکتر روشنک داعی قزوینی
سال انتشار:  1392
ناشر  :   انتشارات اندیشه رفیع

 
2) عنوان کتاب:  بیوشیمی برای پیراپزشکان
نویسنده:   دکتر حمیدرضا جوشقانی و همکاران
سال انتشار:  1391
ناشر:   انتشارات اندیشه رفیع

3) عنوان کتاب:  تفسیر بالینی آزمایش CBC و معرفی تست های بیماری های اتوایمیون (به زبان ساده)
نویسنده:   دکتر محمدرضا مهدوی ، دکتر محمدطاهر حجتی
سال انتشار:  1397
ناشر:   هزار رنگ

 
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده پیراپزشکی:
http://goums.ac.ir/find.php?item=5.10507.18401.fa
برگشت به اصل مطلب