معاونت تحقیقات و فناوری- تاریخچه معاونت
.

حذف تصاویر و رنگ‌ها
 معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی گلستان یکی از ۷ معاونت دانشگاه است که  از سال ۱۳۷۸ پس از انتزاع از معاونت آموزشی- پژوهشی با نام معاونت پژوهشی بصورت مستقل شروع به فعالیت نمود. در سال ۱۳۸۷ به معاونت تحقیقات و فناوری تغییر نام داد. محل استقرار این معاونت  تا سال ۱۳۹۴ در ساختمان  دانشکده پزشکی و از سال ۱۳۹۴ در ساختمانی مستقل به فعالیت ادامه می دهد.

وظایف معاونت تحقیقات و فناوری:
  • سیاستگذاری و برنامه ریزی، هدایت و حمایت فنی و مالی و اداری از طرحهای تحقیقاتی و مقالات تسهیل روند اجرای طرح‌های تحقیقاتی ...
  • هماهنگی با بخشهای خارج دانشگاهی مرتبط با پژوهشهای کاربردی
  • ارتباط با معاونت تحقیقات و فناوری وزارت متبوع در برنامه ریزی و اجرای طرح‌های پژوهشی کشوری
  • ایجاد ارتباط این معاونت با سایر حوزه‌های ستادی و مشارکت دربرنامه‌های کلان دانشگاه
  • مساعدت درانتشار و ترویج دستاوردهای علمی فعالیت های پژوهشی دانشگاه در داخل و خارج از کشور
  • برگزاری کارگاه های پژوهشی،‌ جستجوی الکترونیک، آمار و نرم‌افزاری جهت توانمندسازی اعضای هیات علمی و دانشجویان و کارکنان
  • پشتیبانی و پی گیری انتشار مجلات دانشگاه و کتب محققین

 واحدهای زیر مجموعه معاونت تحقیقات و فناوری: 
  • حوزه مدیریت توسعه و ارزیابی تحقیقات
  • حوزه اطلاع رسانی پزشکی ومنابع علمی و کتابخانه مرکزی
  • حوزه توسعه فناوری سلامت


 

 

 
نشانی مطلب در وبگاه معاونت تحقیقات و فناوری:
http://goums.ac.ir/find.php?item=12.5444.4895.fa
برگشت به اصل مطلب