گزارش عملکرد دفتر پژوهش در آموزش

 | تاریخ ارسال: 1393/11/7 | 
گزارش عملکرد دفتر پژوهش در آموزش
AWT IMAGE گزارش عملکرد دفتر پژوهش در آموزش در سال ۱۳۹۸AWT IMAGE
AWT IMAGE گزارش عملکرد دفتر پژوهش در آموزش در سال ۱۳۹۷   AWT IMAGE AWT IMAGE
AWT IMAGEگزارش عملکرد دفتر پژوهش در آموزش در سال ۱۳۹۶ (۶ ماهه دوم)  AWT IMAGE AWT IMAGE
AWT IMAGE گزارش عملکرد دفتر پژوهش در آموزش در سال ۱۳۹۶ (۶ ماهه اول) AWT IMAGE  AWT IMAGE
AWT IMAGE گزارش عملکرد دفتر پژوهش در آموزش (سال ۱۳۹۵-۱۳۹۲ ) AWT IMAGEAWT IMAGE
AWT IMAGE گزارش عملکرد دفتر پژوهش در آموزش در سال ۱۳۹۳ (شش ماهه اول و دوم سال ۱۳۹۳) AWT IMAGE AWT IMAGE
    

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی می باشد.
© 2021 All Rights Reserved | Education Developmen Center (EDC)