تعریف دانش پژوهی آموزشی

 | تاریخ ارسال: 1396/10/11 | 
تعریف دانش پژوهی آموزشی
 هر نوع فعالیت و نو‌آوری برجسته علمی در حیطه‌های کشف، آموزش، کاربرد نتایج پژوهش های  اصیل و یکپارچه‌سازی اطلاعات بدستآمده از اجزای مختلف یک رشته یا رشته‌های مختلف علمی یادگیری، نقد آموزش مبتنی بر شواهد و مداخلات آموزشی هدفمندکاربرد دانش و شواهد مربوط به آموزش در فرآیندهای یاددهی
 
ارزیابی فعالیت‌های دانش پژوهی آموزشی
این فعالیت‌ها بر اساس اصول علمی ارزشیابی دانش پژوهی گلاسیک (Glassick) که شامل ۶ مورد زیر می‌باشد، مورد ارزیابی قرار می‌گیرند:
۱- اهداف مشخص و واضح
۲- آماده‌سازی و مطالعه کافی
۳- استفاده از روش های مناسب
۴- ارائه نتایج مهم
۵-معرفی مؤثر برنامه

صورتجلسات کمیته دانش پژوهی

 | تاریخ ارسال: 1396/7/24 | 
صورتجلسات کمیته دانش پژوهی

برنامه عملیاتی کمیته دانش پژوهی

 | تاریخ ارسال: 1396/7/24 | 
برنامه عملیاتی کمیته دانش پژوهی 

گزارش عملکرد کمیته دانش پژوهی سال ۱۳۹۸

 | تاریخ ارسال: 1396/7/24 | 
گزارش عملکرد کمیته دانش پژوهی
 
گزارش عملکرد کمیته دانش پژوهی سال ۱۳۹۸: AWT IMAGE
  
عملکرد کمیته دانش پژوهی در نیمه اول سال ۱۳۹۶:
  • آیین نامه جدید دانش پژوهی طی جلسات متعدد مورد بحث و بررسی و تبادل نظر قرار گرفت
  • بررسی و آماده سازی شیوه نامه اجرایی جدید دانش پژوهی جهت ارتقا اعضای هیئت علمی بر اساس بند ششم ماده ۲ آیین نامه مربوطه
  • صدور ابلاغ اعضا جدید کمیته دانش پژوهی مطابق با آیین نامه 
  • ارسال جدول امتیاز بندی فرآیند دانش پژوهی به ریاست محترم دانشکده ها جهت اطلاع اعضای هیئت علمی 

اعضای کمیته دانش پژوهی آموزشی دانشگاه

 | تاریخ ارسال: 1392/10/14 | 

اعضای کمیته‌ی دانشگاهی دانش‌پژوهی

ردیف نام و نام خانوادگی سمت سمت در کمیته
۱ دکتر تقی امیریانی معاون آموزشی دانشگاه رئیس کمیته
۲ دکتر تورج فرازمندفر سرپرست EDC دانشگاه دبیر کمیته
۳ دکتر محمدجعفر گلعلی پور دبیر هیئت ممیزه دانشگاه عضو کمیته
۴ دکتر شهره کلاگری عضو هیئت علمی دانشگاه عضو کمیته
۵ دکتر مهدی حبیبی کولایی عضو هیئت علمی دانشگاه عضو کمیته
۶ خانم مریم قنبری عضو هیئت علمی دانشگاه عضو کمیته

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی می باشد.
© 2021 All Rights Reserved | Education Developmen Center (EDC)