برنامه عملیاتی EDC

 | تاریخ ارسال: 1393/12/24 | 

برنامه عملیاتی مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه 


1- برنامه عملیاتی دفتر رشد و بالندگی اساتید اینجا را کلیک کنید


2- برنامه عملیاتی دفتر ارزشیابی اینجا را کلیک کنید


3- برنامه عملیاتی دفتر پژوهش در آموزش اینجا را کلیک کنید


4- برنامه عملیاتی دفتر استعدادهای درخشان اینجا را کلیک کنید


5- برنامه عملیاتی دفتر برنامه ریزی درسی اینجا را کلیک کنید


کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی می باشد.
© 2021 All Rights Reserved | Education Developmen Center (EDC)