شورای آموزشی : شورای آموزشی

    معرفی اعضای شورای آموزشی

نام و نام خانوادگی

مدرک تحصیلی

سمت

پست الکترونیکی

دکتر یعقوب یزدانی PH.D  ایمونولوژی  سرپرست دانشکده پیراپزشکی

yazdani@goums.ac.ir

قربان محمد کوچکی کارشناس ارشد پرستاری معاون آموزشی دانشکده m.kochaki@goums.ac.ir
دکتر فرهاد نیک نژاد PH.D  قارچ شناسی پزشکی مدیر گروه علوم آزمایشگاهی fniknezhad@yahoo.com
سید یعقوب جعفری کارشناس ارشد هوشبری مدیر گروه هوشبری s.yaghoob.jafari@gmail.com
بهروز کرد کارشناس ارشد مدیریت دولتی مسئول آموزش دانشکده berhrooz_kord@yahoo.com
مریم چهره گشا

کارشناس ارشد پرستاری - داخلی جراحی

عضو شورای آموزشی

chehrehgosha2008@gmail.com

علی اکبر آقایی نژاد کارشناس ارشد آموزش پرستاری مدیر گروه اتاق عمل


دفعات مشاهده: 2622 بار   |   دفعات چاپ: 361 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 3 بار   |   0 نظر

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشکده پیراپزشکی می باشد.

© 2020 All Rights Reserved | School of paramedicine