فلوچارت فرآیند تصویب طرح درس(دارای نو آوری - بدون نوآوری)

 | تاریخ ارسال: 1396/7/22 | 
فلوچارت فرآیند تصویب طرح درس(دارای نو آوری - بدون نوآوری)


فلوچارت فرآیند تصویب طرح درس دارای نو آوری 
- فلوچارت فرآیند تصویب طرح درس بدون نوآوری 

نمونه طرح درس های دانشکده ها

 | تاریخ ارسال: 1393/3/19 | 

نمونه طرح درس های دانشکده ها

دانشکده پرستاری و مامایی


فرم طرح درس روزانه

 | تاریخ ارسال: 1393/3/19 | 

فرم طرح درس روزانه   AWT IMAGE AWT IMAGE 


فرم طرح دوره ترمی

 | تاریخ ارسال: 1393/3/19 | 

فرم طرح دوره ترمی      AWT IMAGE AWT IMAGE


راهنمای تکمیل فرم طرح درس

 | تاریخ ارسال: 1393/3/19 | 

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی می باشد.
© 2021 All Rights Reserved | Education Developmen Center (EDC)