علوم آزمایشگاهی : طرح درس علوم آزمایشگاهی

طرح درس روزانه کلیات قارچ شناسی- آقای دکتر نیک نژاد

طرح درس روزانه کلیات تک یاخته ها- خانم دکتر جرجانی

طرح درس روزانه کلیات انگل شناسی- خانم دکتر جرجانی

طرح درس روزانه کلیات انگل شناسی (گروه اتاق عمل) خانم دکتر جرجانی

طرح درس روزانه کلیات تک یاخته ها (گروه علوم آزمایشگاهی)- خانم دکتر جرجانی

طرح درس روزانه کلیات انگل شناسی (گروه بهداشت عمومی)- خانم دکتر جرجانی

طرح درس دوره میکروب شناسی عمومی- آقای دکتر نیک نژاد

طرح درس دوره تک یاخته شناسی- خانم دکتر جرجانی

طرح درس دوره پاتوبیولوژی- خانم دکتر جرجانی

طرح درس دوره میکروب شناسی و انگل شناسی - خانم دکتر جرجانی

طرح درس دوره میکروب شناسی 1 (گروه بهداشت عمومی) خانم دکتر جرجانی

طرح درس دوره انتقال خون - آقای دکتر آیت اللهی

طرح درس دوره ایمونوهماتولوژی- آقای دکتر آیت اللهی

طرح درس دوره آزمایشگاه انتقال خون- آقای دکتر آیت اللهی

طرح درس دوره آزمایشگاه ایمونوهماتولوژی- آقای دکتر آیت اللهی

طرح درس دوره آزمایشگاه خون شناسی 1- آقای دکتر آیت اللهی

طرح درس آزمایشگاه خون شناسی 2- آقای دکتر آیت اللهی

طرح درس دوره خون شناسی 2- آقای دکتر آیت اللهی

طرح درس دوره خون شناسی 1- آقای دکتر آیت اللهی

طرح درس دوره خون شناسی 2 (کارشناسی پیوسته)- آقای دکتر آیت اللهی


دفعات مشاهده: 1509 بار   |   دفعات چاپ: 120 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشکده پیراپزشکی می باشد.

© 2020 All Rights Reserved | School of paramedicine