ایمنی و بهداشت فراگیران -- صفحه مناسب چاپ ارسال به دوستان خروجی RSS این بخش
مطالب ایمنی و بهداشت فراگیران
دستورالعمل ایمنی 
جزوه کنترل عفونت 
مدیریت ریسک در حوضه سلامت
فرم خطا 
شرایط تهدید کننده حیات در درمان
نحوه گزارش دهی همگانی خطاهای پزشکی

نکته سلامتی روز

سلامتی از پنج عنصر ساخته شده است.. خوشحالی، خواب، آب، غذای سالم و ورزش

امام علی ( ع) می فرماید : برنامه‏ ريزى درست، مالِ كم را افزايش مى ‏بخشد؛ و برنامه ‏ريزى نادرست، مال بسيار را نابود مى‏ كند.