سال86 : سال86

فعالیتهای انجام شده معاونت آموزشی در سال 86 :

  1- مصوب کردن رشته های تحصیلات تکمیلی مشترک با دانشگاه علوم پزشکی تهران: (رشته های علوم اعصاب، سم شناسی(کارشناسی ارشد)،فلوشیپ ها (فارماکوژنتیک بیماریهای قلب و عروق، فارماکوژنتیک بیماریهای عفونی، فارماکوژنتیک بیماریهای گوارشی و کبد) ، Ph.D بیوتکنولوژی با گرایش داروئی و Ph.D پزشکی مولکولی و کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی با گرایشهای مختلف). رشته های مستقل : کارشناسی ارشد پرستاری، انگل شناسی، ویروس شناسی، بیوشیمی و بافت شناسی، ژنتیک انسان،دستیاریهای اطفال، زنان، داخلی، جراحی، بیهوشی در جلسه اسفند ماه 1385 شورای محترم دانشگاه.

  2- ثبت نام و شروع کلاس اولین دوره دانشجویان کارشناسی ارشد رشته میکروب شناسی از اول مهرماه 1386 با ظرفیت 2 نفر.

  3- پذیرش 3 نفر دستیاری اطفال و تشکیل کلاسهای آموزشی آنان در بیمارستان طالقانی از 1/8/86.

  4- در تدارک انجام بازدید بردهای داخلی و زنان وزارت متبوع در دی ماه 1386.

  5- اتمام ارزیابی بیرونی جراحی و تسلیم آن به وزرات متبوع و رسانیدن آنها به بردهای مربوط.

  6- اخذ موافقت نهائی دبیر محترم برد پرستاری پس از بازدید و ارزیابی این رشته و تصویب آن دز شورای محترم مبین وزارت متبوع و آمادگی مراحل برای تصویب نهائی در شورای محترم گسترش وزارت متبوع.

  7- در پی گیری رشته های مشترک با دانشگاه علوم پزشکی تهران موافقت نهائی آن دانشگاه مبنی بر تصویب اختصاص 2 نفر دانشجوی Ph.D بیوتکنولوژی با گرایش داروئی به دانشگاه علوم پزشکی گلستان برای سال تحصیلی آتی تسلیم ریاست محترم دانشگاه گردید.

  8- اعلام موافقت ریاست محترم قطب سم شناسی کشور مبنی بر پذیرش 3 نفر دانشجوی کارشناسی ارشد در رشته سم شناسی و 2 نفر دانشجوی Ph.D در این رشته بصورت مشترک.

  9- بازدید اعضای محترم بردهای بهداشت محیط، علوم آزمایشگاهی، هوشبری و اتاق عمل برای ارتقاء کاردانی رشته های مذکور به مقطع کارشناسی و موافقت هر یک از اعضای محترم بردهای نامبرده و اعلام موافقت آنها به وزارت متبوع.

  10- انجام مکاتبات لازم در خصوص تبدیل آموزشکده پیراپزشکی و بهداشت به دانشکده با شورای محترم گسترش دانشگاههای علوم پزشکی وزارت متبوع.

  11- پی گیری تاسیس رشته مدیریت خدمات بهداشتی بطور مشترک با دانشگاه علوم پزشکی تهران.

  12- انجام بازدید موفقیت آمیز اعضای محترم برد پزشکی مولکولی از دانشگاه جهت اخذ مجوز Ph.D پزشکی مولکولی در آذرماه 1386.

  13- تسلیم فرمهای تکمیل شده درخواست مجوز تاسیس رشته های کارشناسی ارشد رشته های علوم تشریح، بیوشیمی ، ژنتیک و ویروس شناسی به وزارت متبوع.

  14- تشکیل جلسات مشترک متعدد برای راه اندازی رشته اخلاق در پزشکی درمقطع کارشناسی ارشد.

  15- تشکیل مرتب جلسات تحصیلات تکمیلی دانشگاه و تعیین الویت ها و استراتژی های تحصیلات تکمیلی دانشکده ها.

  16-تشکیل جلسات مرتب تحصیلات تکمیلی دانشکده پزشکی که در آینده برای دانشکده پرستاری و مامایی و نیز ضرورت آن محسوس می باشد.

  17- انجام ارزیابی های درونی و تکمیل فرمهای درخواست مجوز تاسیس رشته مامایی در مقطع کارشناسی ارشد و تسلیم آن به وزارت متبوع.

  18 - به تایید رسانیدن 6 فقره تفاهم نامه (3 رشته فلوشیپ+ 1 رشته Ph.D و 2 رشته کارشناسی ارشد با دانشگاه علوم پزشکی تهران).

  19- برگزاری بازآموزی سایکوفارماکولوژی ویژه پزشکان عمومی مورخ 23/1/86 .

  20- برگزاری بازآموزی پروتز دندانی 3 ویژه دندانپزشکان عمومی مورخ 30/1/86 .

  21- برگزاری بازآموزی پروتز دندانی 4ویژه دندانپزشکان عمومی مورخ 31/1/86 .

  22- برگزاری بازآموزی سمینار آلزایمر و پارکینسون ویژه پزشکان عمومی- اعصاب روان - داروساز مورخ 30/1/86 .

  23- برگزاری بازآموزی مدون جراحی برای پزشکان عمومی مورخ 7/4/86.

  24- برگزاری بازآموزی مدون برای پزشکان عمومی مورخ 14/4/86.

  25- برگزاری بازآموزی مدون پوست2 برای پزشکان عمومی مورخ 21/4/86.

  26- برگزاری بازآموزی مدون اعصاب2 برای پزشکان عمومی مورخ 11/6/86.

  27- برگزاری بازآموزی مدون پروتزهای دندانی3 برای دندانپزشکان مورخ 11/5/86 صبح.

  28- برگزاری بازآموزی مدون پروتزهای دندانی 4 برای دندانپزشکان مورخ 11/5/86 عصر.

  29- برگزاری بازآموزی مدون پروتز پریو برای دندانپزشکان مورخ 15/6/86 صبح و عصر.

  30- برگزاری بازآموزی مدون دارو درمانی بیماریهای گوارشی برای داروسازان مورخ 14/6/86.

  31- برگزاری بازآموزی مدون دارو درمانی بیماریهای قلب برای داروسازان مورخ 15/6/86.

  32- برگزاری بازآموزی مدون دارو درمانی درد و اختلالات روماتوئید مورخ 16/6/86.

  33- برگزاری کارگاه طرح درس بالینی برای اعضاء محترم هیئت علمی دانشگاه مورخ 6و 7/4/86.

  34- برگزاری کارگاه ارزیابی درونی گروههای آموزشی برای کارشناسان EDO دانشکده ها در تیرماه

  35- پیگیری مکاتبات انجام شده با معاونت آموزشی و وزارت متبوع در خصوص برگزاری یک دوره توانمندسازی اعضاء هیئت علمی(مربیان) با تحت پوشش قراردادن 5 الی 8 دانشگاه همجوار در تابستان 86.

  36- شرکت در همایش معاونین آموزشی تیپ 2 دانشگاهها در کاشان.

  37- برگزاری کارگاه آموزشی انتخاب واحد اینترنتی برای کارشناسان آموزش و اساتید محترم دانشگاه.

  38- برگزاری کارگاه آموزشی انتخاب واحد اینترنتی برای دانشجویان .

  39- برگزاری کارگاه آموزشی پیشرفته ارزیابی دانشجو و شیوه های طراحی سوال با تاکید بر آزمونهای کتبی.

  40- برگزاری کارگاه آموزشی طرح درس بالینی.

  41- برگزاری آزمون کارشناسی ارشد پزشکی سال تحصیلی 87-86..

  42- برگزاری جلسات شورای آموزشی دانشگاه.

  43- برگزاری جلسات تحصیلات تکمیلی دانشگاه.

  44- راه اندازی دفتر استعدادهای درخشان و تجهیز آن.

  45- تهیه و تنظیم شاخصهای بخش آموزش پزشکی جهت ارائه به هیئت محترم امناء.

  46- اتمام ارزیابی های درونی گروههای داخلی و جراحی و تسلیم آن به وزارت متبوع.

  47- انجام انتخاب واحد اینترنتی دانشجویان دردوره تحصیلی تابستان 86.

  48- ارسال گزارش ارزیابی درونی گروههای آموزشی دانشکده پرستاری و مامایی به وزارتخانه (داخلی- جراحی، بهداشت، اصول و فنون مدیریت، کودکان.)

  49- بازدید برد محترم پرستاری از دانشکده پرستاری و مامایی بویه برای اخذ موافقت رشته کارشناسی ارشد پرستاری در تاریخ 6/6/86.

  50- تکمیل و ارسال فرمهای جمع آوری اطلاعات بخش آموزش تخصصی داخلی به وزارتخانه.

  51- پیگیری در ارتباط با ایجاد دانشکده داروسازی و تبدیل آموزشکده پیراپزشکی به دانشکده.

  52- برگزاری کارگاه ارزشیابی پیشرفت تحصیلی برای کارشناسان آموزش عالی در تاریخ 11/6/86.

  53- برگزاری کارگاه روش تحقیق برای دانشجویان عضو دفتر هدایت استعدادهای درخشان.

  54- برگزاری جلسات شورای آموزشی.

  55- برگزاری کارگاه ارزیابی آزمون و تفسیر گزارش برای گروههای بالینی(کودکان) مورخ 30/6/86.

  56- کارگاه پیشرفته ارزشیابی دانشجو و شیوه های طراحی سوال با تاکید بر آزمون های کتبی 6و 7 خرداد 1386

  57 - کارگاه طرح درس بالینی 6 و7 تیر 1386

  58- کارگاه OSCE 10 آبان 1386

  59- کارگاه ارزشیابی شیوه های نوین فراگیران 24 آبان 1386

  60- کارگاه گزارش صبحگاهی 22 آذر 1386

  61- کارگاه LOG BOOK 25 بهمن 1386

  62- کارگاه آموزش بالینی (درمانگاهی ) 11بهمن 1386

  63- کارگاه طرح درس تئوری 27 اردیبهشت 1386

  64- کارگاه برنامه ریزی درسی دی 1386

  65- کارگاه ارزشیابی درونی 21الی 23 تیر 1386

  66- ژورنال کلاب Bedside teaching دی 1386

  67- ژورنال کلاب شیوه های نوین ارزیابی بالینی دانشجو ( DOPS ) بهمن 1386

  68- کارگاه کشوری آموزش بالینی 3-1 آبان

  69- کارگاه کشوری برنامه ریزی درسی و استراتژیهای آموزشی 29-27 آذر

  70- کارگاه ارزیابی بالینی دانشجو 4-2 بهمن

  71-بازنگری فرم ارزشیابی دانشجویان از اساتید، در دروس تئوری و بالینی در دانشکده پرستاری و مامایی و تصویب آن در شورای آموزشی دانشگاه

  72-بازنگری فرم های ارزشیابی چهار گانه اساتید در دانشکده پرستاری ومامایی

  73-شروع ارزشیابی برنامه های آموزشی (مامایی و علوم آزمایشگاهی )

  74-اتمام برنامه ارزیابی درونی دانشکده پرستاری و مامایی و گروههای پرستاری شامل" کودکان ، داخلی جراحی، اصول فنون و مدیریت، بهداشت جامعه و روان پرستاری" و ارسال آن به وزارت متبوع تکمیل فرم های جمع آوری اطلاعات جهت ارزیابی بیرونی

  75-ارزیابی درونی گروههای آموزشی در حال انجام " علوم آزمایشگاهی و بهداشت محیط و بهداشت عمومی"

  76-( ارزیابی درونی گروه های کودکان، زنان و زایمان، جراحی و داخلی دانشکده پزشکی در سال 85 به طور کامل به اتمام رسید).

  77- تشکیل کمیته طرح کمیته طرح درس

  78-تشکیل کمیته دانشجویی

  79-تشکیل کمیته ارزیابی آزمون

  80-تشکیل کمیته مشاوران علمی

  81-تشکیل کمیته برنامه ریزی استراتژیک

  82- تشکیل کمیته بازنگری طرح درس های گروههای آموزشی

  83-تشکیل کمیته آموزش به همکاران EDO ها در خصوص تدوین طرح درس

  84-تشکیل کمیته ابلاغ طرح درس ترمی Course plan به اساتید و قرار دادن آن در وب سایت دانشگاه

  85-تشکیل کمیته برگزاری جلسات طرح درس

  86- تشکیل کمیته تهیه چک لیست شناسامه ارزیابی طرح درس ترمی

  87-انجام آنالیز آزمون های کتبی رشته ها و دروس مختلف دانشکده های پرستاری و مامایی ، پیراپزشکی، پزشکی در پایان هر ترم

  88-برگزاری جلسات مشاوره آنالیز آزمون های چهار گزینه ای و تفسیر نتایج آنالیز آزمون برای گروه کودکان دانشکده پزشکی

  89- راه اندازی مجله توسعه آموزش

  90-به روز سازی وب سایت مربوط به مرکز مطالعات

  91-انجام نیاز سنجی در سطح دانشگاه به منظور برنامه ریزی جهت کارگاههای سالانه

  92-برگزاری 25 جلسه داخلی

  93-تشکیل کمیته جهت پروژه رتبه بندی مراکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاهها و دانشکده های علوم پزشکی کشور

  94-شرکت در کنگره های آموزش پزشکی

  95-ارائه 4 مقاله در کنگره بین المللی داخلی توسعه آموزش GIAN

  96-ارائه 8 مقاله در نهمین همایش آموزش پزشکی : شامل یک سخنرانی و 7 مورد پوستر و ارسال سه برنامه آموزشی همایش آموزش پزشکی

  97-پذیرفته شدن دو نفر از اعضای EDC در دوره فراگیر آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

  98-آموزش و همکاری با گروه پرستاری کودک وخانواده جهت تدوین Log book در دوره کارورزی واحد کودک وخانواده و مادران و نوزادان، و گروه جراحی دانشکده پزشکی

  99- تشکیل کمیته پژوهش در آموزش دانشگاه علوم پزشکی گلستان از بین پژوهشگران دانشگاه در رشته های و تخصص های مختلف

  100- تهیه لیست اولویت های پژوهش در آموزش در سطح دانشگاه بر اساس گزارش حاصل از گروههای آموزشی دانشکده های مختلف و اعلام اولویت های پژوهشی EDC دانشگاه به شرح ذیل :

  شیوه های یادگیری ( سبک های یادگیری، فرآیند و تجارب یادگیری، حل مساله، تفکر انتقادی، نقشه های ذهنی و ... )

  شیوه های آموزش نظری و بالینی ( چالش ها، شیوه ها، موانع، رضایتمندی، طرح درس ... )

  ارزشیابی( کمیت و کیفیت آزمون ها، لاگ بوک، فرآیند، دیدگاهها اساتید و دانشجویان، فرمها، موانع ، چالش ها، محتوای ارزشیابی ها ، طراحی سوالات، شیوه های نوین ، OSCE و ... )

  محیط های عرصه های آموزشی( موانع، تجهیزات، محتوا، انگیزه، توانایی های استاد، دانشجو، فاصله بین بالینی و تئوری، علل... )

  دانش آموختگان ( دیدگاهها، ایفای نقش آموخته شده، کارآیی محتوای آموخته شده، میزان مشارکت ... )

  تکنولوژی آموزشی ( دیدگاهها ، رضایتمندی، تاثیر آموزشی کیفیت ، مرکز مهارتها... )

  101- ارسال پروپوزال طرحهای تحقیقاتی برای داوران و ارائه بازخورد لازم به مجریان محترم طرح های تحقیقاتی

  102- تشکیل جلسات کمیته پژوهش در آموزش و تصویب طرح های ذیل:

  1- بررسی دیدگاه و تجربیات اساتید دانشگاه علوم پزشکی گلستان نسبت به فرایند ارزشیابی استاد

  2- بررسی نگرش اعضای هیات علمی و مدرسین دانشگاه علوم پزشکی گلستان درباره طرح درس

  3- بررسی معیار های انتخاب رشته تخصصی در دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی گلستان

  4- بررسی دیدگاه اساتید در خصوص چگونگی ارائه باز خورد در آموزش های بالینی در مراکز آموزشی درمانی دانشگاه علوم پزشکی گرگان

  5- بررسی اثر کارگاه آموزشی بر کیفیت گزارش صبحگاهی در دانشگاه علوم پزشکی گلستان در سال 1386

  6- بررسی دیدگاه اساتید در خصوص چگونگی ارائه بازخورد در آموزش های بالینی در مراکز آموزشی درمانی دانشگاه علوم پزشکی گرگان

  7- بررسی دیدگاه شرکت کنندگان نسبت به ارزیابی محتوی کارگاه آموزشی ضمن خدمت برگزار شده توسط معاونت آموزشی دانشگاه 1386

  8- بررسی نگرش دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی گلستان نسبت به عوامل موثر در ارزشیابی استاد

  9- بررسی میزان آگاهی از مهارتهای یادگیری دانشجویان جدید الورود

  10- بررسی نظر سنجی دانشجویان از انتخاب واحد اینترنتی در دانشگاه علوم پزشکی گلستان در حال داوری

  11- دیدگاه و تجربیات اساتید پرستاری و مامایی نسبت به آموزشهای رسمی و غیر رسمی- در حال داوری

  103-برگزاری گرد هم آیی دانشجویان ممتاز دانشگاه

  104- معرفی سه نفر از دانشجویان برای شرکت درهمایش هم اندیشی دانشجویان با مقام محترم وزارت

  105-راه اندازی چهارخط on line اینترنت در دفتر هدایت استعدادهای درخشان

  106-برگزاری یک دوره کارگاه آموزشی word در تاریخ 23/12/86.

  107- بازدید هیئت محترم ممتحنه و ارزشیابی رشته بیوشیمی مقطع کارشناسی ارشد در تاریخ 7و8/12/86 و مصوب گردیدن پذیرش ظرفیت 2 دانشجو برای یک دوره.

  108- بازدید هیئت محترم ممتحنه و ارزشیابی رشته علوم تشریح مقطع کارشناسی ارشد در دی ماه 1386 و مصوب گردیدن پذیرش ظرفیت 2 دانشجو برای یک دوره.

  109- برگزاری کارگاه آموزشی آشنایی با تجهیزات کمک آموزشی در تاریخ 16/11/86 لغایت 18/11/86.دفعات مشاهده: 9799 بار   |   دفعات چاپ: 2250 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 71 بار   |   0 نظر

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به معاونت آموزشی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2019 All Rights Reserved | educational deputy

Designed & Developed by : Yektaweb