[صفحه اصلی ]     [ English ]  
مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي گرگان awt-yekta Journal of Gorgan University of Medical Sciences
:: صفحه اصلي :: معرفي مجله :: آخرين شماره :: آرشيو مقالات :: جستجو :: ثبت نام :: ارسال مقاله :: تماس با ما ::
بخش‌هاي اصلي
صفحه اصلی::
در باره نشريه::
ارکان مجله::
ایندکس مجله::
آرشيو مقالات::
راهنمای نگارش مقالات::
راهنمای نويسندگان::
ثبت نام و اشتراک::
در باره کارآزمایی بالینی::
مهم قبل از ارسال مقاله::
فرم تعهدنامه::
ارسال مقاله::
برای داوران::
فرايند بررسی و چاپ مقاله::
پرسش‌های متداول::
حمايت مالی مقالات چاپ شده::
رضايت‌آگاهانه‌شرکت‌درمطالعه::
در باره تخلفات پژوهشی::
لینکهای مفید::
تماس با ما::
تسهيلات پايگاه::
::
جستجو در پايگاه

جستجوی پیشرفته
دريافت اطلاعات پايگاه
نشانی پست الکترونیک خود را برای دریافت اطلاعات و اخبار پایگاه، در کادر زیر وارد کنید.
:: راهنمای نگارش مقاله : راهنمای نگارش مقالات ::

بسمه تعالی

راهنمای نگارش مقالات

هدف از نشر مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی گرگان، انتشار نتيجه تحقيقات و مطالعات گروه‎های مختلف آموزشی و پژوهشی دانشگاه‎ها و مؤسسات علمی پژوهشی وابسته در ايران و خارج از کشور در حوزه علوم پزشکی و رشته‎های وابسته است.

انواع مقالات قابل قبول : مقاله اصلی، مروری، گزارش کوتاه، گزارش مورد، فتوکلينيک و نامه به سردبير

 
مقاله اصلی (Original Paper)

شامل مطالعات تجربی (Experimental) ، مطالعات مداخله‌ای (Interventional) مانند کارآزمايی بالينی (Clinical Trial) ، مطالعات مشاهده‌ای (Observational) مانند مطالعات توصيفي  (Descriptive)و مطالعات تحليلی (Analytic) ، مطالعات مورد – شاهدی (Case – Control) و مطالعات کوهورت (Cohort) است. در مقاله اصلی بايستی حداکثر به 30 منبع ارجاع داده شود.

 
مقاله مروری (Review Article)

شامل دو نوع مقالات Systematic Review و Meta Aznalysis Review می‌باشند. بايستی نويسنده مقاله مروری سيستماتيک فردی مجرب، بابصيرت کامل و آگاه به موضوع مقاله باشد. ضروری است تعداد 5-3 منبع، از حداقل 30 منبع مقاله، از فعاليت پژوهشی خود نويسنده پيرامون موضوع مقاله باشد.

 
گزارش کوتاه (Short Communication)

از ساختاری مشابه مقالات پژوهشی برخوردار است؛ با اين تفاوت که يافته‎های پژوهش اندک است. حجم مقاله بايستی در حدود 1500-1000 کلمه تنظيم شده و در آن از حداکثر 2 جدول يا نمودار و 15 منبع استفاده گردد.

 
گزارش مورد (Case Report)

مورد گزارش شده نادر است و معرفی بيمار با علائم جديد، يا روش تشخيصی جديد و يا روش درمانی جديد صورت گرفته است. علائم بالينی و فراباليني به طور کامل شرح داده می‌شود و با تصاوير بيمار و در صورت لزوم تصاوير راديولوژی و يا آسيب‌شناسی مستند می‌گردد. تعداد نويسندگان اين نوع مقالات بين يک تا سه نفر بوده و حداکثر به 15 منبع ارجاع داده شود.

 
فتوکلينيک (Photoclinic)

در اين نوع مقاله، بيماران و نحوه تشخيص آنها با استفاده از تصاوير مربوط به روش‎های پاراکلينيک معرفی مي‎گردند.

 
توجه نويسندگان را به مطالب زير جلب می‌نماييم:

بايستی هنگام ارسال مقاله، موارد مندرج در راهنماي نگارش مقالات رعايت گردد.

مقاله از وب سايت مجله به نشانی http://www.goums.ac.ir/journal ارسال شود.

همراه مقاله ارسالی، فرم تعهدنامه (قابل دانلود از وب‌سايت مجله) مبنی بر موافقت نويسندگان برای چاپ مقاله و عدم ارسال همزمان مقاله به مجلات ديگر توسط همه نويسندگان امضاء، اسکن و سپس ارسال گردد.

تمام و يا قسمتی از مقاله ارسالی نبایستی در مجله‎ای به زبان فارسی چاپ شده باشد. در صورتی که مقاله قبلاً در کنفرانس‎های علمی ارایه شده؛ مراتب با ذکر مشخصات کامل کنفرانس مربوطه اعلام شود.

در مقاله از به کار بردن کلمات انگليسی که معادل فارسی قابل فهمی دارند؛ خودداری گردد.

در صورت منبع‌‌دهی به ديگر تحقيقات، از جملات مقاله منتشر شده کپی‌برداری نگردد و بايستی مطلب دوباره نويسی شود.

رعايت اصول اخلاق در تحقيقات بالينی يا حيوانی و محرمانه بودن اطلاعات بيماران ضروری است. لازم است بيماران آگاهانه در مطالعه شرکت داده شوند و رضايت کتبی از آنان اخذگردد. همچنين کسب مجوز کميته اخلاق در پژوهش سازمان حمايت کننده مطالعه ضروری است. نويسندگان ملزم به رعايت معاهدات داخلي و بينالمللی بوده و لازم است تاييديه کميته اخلاق پزشکی دانشگاه يا منطقه مربوطه ضميمه گردد.

با توجه به بند 7 ماده 4 اساسنامه کميسيون نشريات علوم پزشکی به منظور هماهنگی علمی و اخلاقی کارآزمايي‎های بالينی کشور تمام مطالعات کارآزمايی بالينی داخل و خارج کشور در صورتی در نشريات پزشکی داخل کشور قابليت چاپ و يا انتشار الکترونيک دارند که قبل از شروع بيمارگيری در مرکز ثبت کارآزمايی باليني ايران (IRCT) به نشاني www.irct.ir ثبت شده باشند. تبصره 1 : از دی ماه سال 1388 انتشار و چاپ کارآزمايي‎ بالينی منوط به ثبت آن در مراکز ثبت کارآزمايي‎های بالينی است. تبصره 2 : کارآزمايي‎های باليني که در داخل کشور انجام مي‎شوند؛ در صورت ثبت در خارج از کشور، بايستی در مرکز ثبت کارآزمايي‎هاي بالينی ايران هم ثبت شوند و شامل کارآزمايي‎های خارجی که در ايران انجام مي‎شوند؛ نيز مي‎شود. تبصره 3 : مقالات کارآزمايی بالينی که در خارج از کشور انجام شده‎اند؛ در صورت ثبت به موقع در يکی از مراکز ثبت کارآزمايي‎های بالينی مورد تاييد WHO در نشريات داخلی قابل چاپ است. لذا مقالات فاقد کد ثبت کارآزمايی بالينی، در روند کار بررسی و داوری قرار نخواهند گرفت.

 
راهنمای تنظيم و صفحه آرايي مقاله

مقاله با حاشيه 2 سانتي‎متر از طرفين کاغذ با فاصله خطوط Single با استفاده از نرم‏افزار Word و رعايت آئين‎ نگارش فارسی تايپ شوند. متن مقاله (به‌غير از چکيده فارسی ، چکيده انگليسی و فهرست منابع) حداکثر در 8 صفحه 20 سطری تنظيم شود. بايستی تمام اجزای مقاله در يک فايل تايپ و ارسال شده باشد. لذا از ارسال بخش‎های مختلف مقاله تحت چندين فايل متعدد، خودداري نماييد.

صفحه‏ عنوان به هر دو زبان فارسی و انگليسی ارسال گردد و در آن عنوان‎کامل مقاله ، نام‎نويسنده(گان)، درجه‎علمي‎ و سمت ‎دانشگاهی نويسنده(گان) نوشته شود. نويسنده ‎مسؤول ‎با علامت ستاره مشخص شده‎ و مشخصات وی شامل تخصص، درجه علمی، دانشکده، دانشگاه، شهر، پست الکترونيکی، تلفن محل کار، نمابر و تلفن همراه ذکر گردد.

چکيده مقاله بايستی حداکثر 250 کلمه بوده و به‎تفکيک حاوی قسمت‎های زمينه و هدف (Background & Objective)، روش بررسي (Methods)، يافته‎ها (Results)، نتيجه‎گيری (Conclusion) و کليدواژه‎ها (Keywords) باشد. استفاده از 3 تا 5 واژه از واژگان فهرست Mesh (عناوين مباحث پزشکی) در ايندکس مديکوس توصيه مي‎شود. چکيده مقاله به زبان انگليسی بايستی با چکيده مقاله به زبان فارسی منطبق باشد.

متن مقاله: در مقدمه به اهميت و ضرورت انجام مطالعه با توجه به مطالعات گذشته اشاره گردد. لازم است در روش بررسی نوع مطالعه، نمونه‌هاي مورد مطالعه، مکان انجام مطالعه، زمان انجام مطالعه، چگونگی انتخاب نمونه‌ها، روش‌هاي آزمايشگاهی و روش‌های آماری به صورت کامل شرح داده شوند. به طوری که تکرار آن براي ديگر محققين نيز امکان‌پذير باشد. در يافته‌های مطالعه، نتايج تمام متغيرهای مورد بررسي آورده شوند. در بحث به نتيجه اصلی مطالعه در يک پاراگراف اشاره شود و سپس با مطالعات ديگر مقايسه گردد و دليل تفاوت، مشابهت و مکانيسم‌های احتمالی بيان شود. در نتيجه‌گيري يافته نهايی مطالعه آورده شود. در بخش تشکر و قدردانی از سازمان حمايت کننده مطالعه و افرادی که در انجام مطالعه مشارکت داشتند؛ قدردانی گردد. همچنين اگر مقاله حاصل پايان‌نامه است؛ بيان گردد. در صورتی که مقاله حاصل طرح تحقيقاتی است؛ شماره مصوب آن و سازمان تصويب‌کننده ذکر شود.

تعداد جدول و نمودار بايستی متناسب با حجم مقاله باشد. از آوردن جداول و نمودارهايی که به داده‎های آنها در متن مقاله به طور کامل اشاره شده است؛ اجتناب نماييد. بايستی جداول دارای عنوان کامل بوده و همانند متن اصلی با نرم‎افزار Word و با اعداد فارسی تايپ شده باشند. نمودارها نيز بايستی داراي عنوان و توضيحات کامل بوده و برای رسم آنها از نرم‎افزار Excel استفاده شده باشد.

بايستی وضوح تصاوير ارسالی dpi 300 باشد و فايل آن جدا از متن مقاله با فرمت JPEG ارسال گردد. در مورد عکس‎های تهيه شده از بيمار، پوشاندن بخش‎های مشخص کننده هويت وی الزامی است.

بايستی منابع با روش ونکوور تنظيم و به ترتيب اشاره در متن مقاله، شماره‌گذاری شوند. توصيه می‌شود؛ از منابع قابل دسترس در وب سايت‌های معتبر و نمايه‌شده استفاده نماييد. منابع فارسی را به انگليسی برگردان نموده و در انتهای آن عبارت [Persian] را اضافه نماييد. هنگام ارجاع به مقالاتی با زبان فارسی، از چکيده انگليسی آن مقاله استفاده نماييد. توصيه می‌گردد؛ حتیالمقدور از پاياننامه ، چکيده مقاله کنگره و کتب فارسی که در دسترس ديگر محققين نيست؛ استفاده نگردد و به جای کتاب ترجمه شده به فارسی، از اصل کتاب استفاده گردد. مثال‌هايی از شيوه صحيح منبع‌نويسی در زير آمده است.

مقاله : نام خانوادگی، حرف اول نام نويسنده(گان) (تا 6نفر نوشته و سپس کلمه همکاران ذکر شود). عنوان مقاله. نام مجله. سال انتشار. دوره انتشار. شماره مجله. شماره صفحات.

مثال از مقاله به زبان انگليسی :

Mamessier E, Broussais-Guillaumot F, Chetaille B, Bouabdallah R, Xerri L, Jaffe ES, et al. Nature and importance of follicular lymphoma precursors. Haematologica. 2014 May;99(5):802-10.

مثال از مقاله به زبان غير انگليسی :

Farshchian N, Farshchian N, Ashraf Falah A. [Diagnostic value of magnetic resonance imaging and bone scan to diagnose the vertebral metastases]. J Gorgan Uni Med Sci. 2014; 16(1): 66-70. [Article in Persian]

Oshima F. [Dysphagia with lateral medullary infarction (Wallenberg's syndrome)]. Rinsho Shinkeigaku. 2011 Nov;51(11):1069-71. [Article in Japanese]

کتاب‎ : نام خانوادگی، حرف اول نام مؤلف(ها). عنوان کتاب.‌ نوبت چاپ. محل نشر. نام ناشر. سال انتشار. شماره صفحات.

Mahan LK, Raymond JL, Stump SE. Krause's Food and the Nutrition Care Process. 13rd. Philadelphia: Saunders. 2011; pp: 945-9.

فصلی از کتاب : نام خانوادگی، حرف اول نام مؤلف(ها) بخش. عنوان بخش. نام خانوادگی، حرف اول نام مؤلف(ها) کتاب. عنوان کتاب.‌ نوبت چاپ. محل نشر. نام ناشر. سال انتشار. شماره صفحات.

Czeisler CA, Winkelman JW, Richardson GS. Sleep disorders. In: Fauci AS, Braunwald E, Kasper DL, Hauser SL, Longo DL, Jameson JL, Loscalzo J. Harrison's Principles of Internal Medicine. 17th. New York: McGraw-Hill. 2008; pp: 171-9.

مقاله در نسخه الکترونيک

Baxi A, Kaushal M, Karmalkar HK, Sahu P, Kadhi P, Daval B. Successful expectant management of tubal heterotopic pregnancy. J Hum Reprod Sci. [serial online] 2010 [cited 2010 Sep 27];3:108-10. Available at: http://www.jhrsonline.org/text.asp?2010/3/2/108/69333

 

مقاله پس از اعلام وصول توسط سه داور همتا مورد ارزيابی قرار گرفته و نظرات داوران در هيئت تحريريه بررسی و تصميم نهايی اتخاذ خواهد شد. سپس نتيجه طی نامه‌اي به استحضار نويسنده مسؤول خواهد رسيد.

مقالات پس از تصويب سردبير و هیئت تحريريه در اولويت چاپ قرار خواهندگرفت.

مجله در رد، قبول، ويرايش و اصلاح مقالات آزاد است.

مسؤوليت صحت و سقم مندرجات مقاله به عهده نويسنده مسؤول مقاله است.

ترتيب قرارگيری مقالات در مجله، تابع مقررات خاص مجله است و به درجه علمی و شخصيت نويسندگان وابسته نيست.

پس از چاپ، يک نسخه از مجله برای نويسنده مسؤول مقاله ارسال خواهد شد. لازم به ذکر است فايل مقالات منتشر شده در وب‌سايت مجله به صورت رايگان قابل دانلود است.

هرگونه نقل، اقتباس و انتشار مطالب مجله با ذکر منبع مجاز است.

 

دفعات مشاهده: 793 بار   |   دفعات چاپ: 29 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 9 بار   |   0 نظر
::
مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي گرگان Journal of Gorgan University of Medical Sciences
Static site map - Persian site map - English site map - Created in 0.051 seconds with 698 queries by AWT YEKTAWEB 2.4.8.0