[صفحه اصلی ]     [ English ]  
مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي گرگان awt-yekta Journal of Gorgan University of Medical Sciences
:: صفحه اصلي :: معرفي مجله :: آخرين شماره :: آرشيو مقالات :: جستجو :: ثبت نام :: ارسال مقاله :: تماس با ما ::
:: دوره 14، شماره 4 - ( زمستان 1391 ) ::
برگشت به فهرست نشریات جلد 14 شماره 4 صفحات 107-112
XML تعيين کارايی ضدعفونی کننده‌‌های تجاری فرمالدهيد، گلوتارآلدهيد، ميکروتن، الکل70 و ساولن الکل بر قارچ‌های ساپروفيت جدا شده از محيط‌های بيمارستانی Print

[English Abstract]
نویسندگان: حسين نوروزی *، علی کاظمی، ساميا افشار ، پروانه عديمی
استاديار گروه قارچ‌شناسی، دانشکده پيراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران ، nowrozi_h@tums.ac.ir
نوع مطالعه: توصیفی | موضوع مقاله: قارچ‌شناسی
چکيده مقاله:
زمينه و هدف : عفونت‌های بيمارستانی يکی از دلايل عمده مرگ و مير در بيماران بستری در بيمارستان‌ها می‌باشند. اين مطالعه به منظور تعيين کارايی ضدعفونی کننده‌‌های تجاری فرمالدهيد، گلوتارآلدهيد، ميکروتن، الکل 70 و ساولن الکل بر عوامل قارچی ساپروفيت جدا شده از محيط‌های بيمارستانی انجام شد. روش بررسی : اين مطالعه توصيفی روی 33 نمونه قارچ جدا شده به روش پليت‌گذاری از محيط بيمارستان‌های آموزشی و درمانی شهر تهران در سال‌های 89-1388 انجام شد. نمونه‌ها به صورت تصادفی انتخاب و تعيين هويت شدند. سوسپانسيون‌های قارچی استاندارد از هر قارچ با ميزان سلول نيم الی پنج ضرب در ده به توان چهار micro g/cfu در يک ميلی‌ليتر با اسپکتروفوتومتر در طول موج 530 نانومتر تهيه گرديد. به منظور ارزيابی فعاليت ضدقارچی ضدعفونی کننده‌‌های تجاری فرمالدهيد، گلوتارآلدهيد، ميکروتن، الکل 70 و ساولن الکل، 0.25cc از سوسپانسيون قارچی استاندارد با 3.75cc از محلول ضدعفونی کننده با رقت مشخص مخلوط و در دمای 25 درجه سانتی‌گراد به مدت 15 ، 30 و 60 دقيقه نگهداری شدند. سپس محيط‌ها از لحاظ رشد قارچ تا 8 هفته بررسی شدند. يافته‌ها : عوامل قارچی جدا شده شامل آسپرژيلوس (39.4%) ، پنی‌سيليوم (36.4%) ، فوزاريوم (12.1%) ، رايزوپوس (6.1%) ، آلترناريا (3 درصد) و سيرسينلا (3 درصد) بودند. فرمالدهيد 8 درصد و گلوتارآلدهيد 8 درصد به ترتيب با فعاليت عليه 63.6% و 39.3% قارچ‌های مورد مطالعه موثرترين ضدعفونی کننده‌ها در زمان 15 دقيقه بودند. فرمالدهيد 8 درصد با فعاليت عليه 74.8% قارچ‌ها موثرترين ضدعفونی کننده در زمان 30 دقيقه بود. گلوتارآلدهيد 8 درصد و فرمالدهيد 8 درصد با 100درصد ممانعت از رشد قارچ در زمان 60 دقيقه موثرترين ضدعفونی کنند‌ه‌ها بودند. نتيجه‌گيری : فرمالدهيد 8 درصد و گلوتارآلدهيد 8 درصد بيشترين اثرات ضدقارچی را نشان دادند. عامل زمان در کنار عامل غلظت ضدعفونی کننده، اثرات هم‌افزايی در فعاليت قارچ‌کشی ضدعفونی کننده‌های تجاری دارند.
واژه‌های کلیدیضدعفوني كننده، فرمالدهيد، گلوتارآلدهيد، ميكروتن، الكل 70، ساولن الكل، قارچ ساپروفيت،
متن كامل [PDF 279 kb]   |   متن کامل (HTML) [English Abstract]
* نشانی نویسنده مسئول: نشانی : تهران ، دانشگاه علوم پزشکی تهران ، دانشکده پيراپزشکی ، گروه قارچ شناسی ، تلفن 86704738-021 ، نمابر 88301505
نحوه استناد به مقاله
Download citation data for: BibTeX | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks |  
Send citation data to: CiteULike | RefWorks |
Nowrozi H (PhD) , Kazemi A (PhD) , Afshar S (MD) , Adimi P (PhD) . Antifungal activity of commercial disinfectants: formaldehyde, glutaraldehyde, microten, alcohol 70 and savlon–alcohol on isolated saprophytic fungi from hospital environments. J Gorgan Uni Med Sci. 2012; 14 (4) :107-112
URL http://www.goums.ac.ir/journal/browse.php?a_code=A-10-1-628&slc_lang=fa&sid=1
نوروزی حسين، کاظمی علی، افشار ساميا، عديمی پروانه. تعيين کارايی ضدعفونی کننده‌‌های تجاری فرمالدهيد، گلوتارآلدهيد، ميکروتن، الکل70 و ساولن الکل بر قارچ‌های ساپروفيت جدا شده از محيط‌های بيمارستانی. مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي گرگان. 1391; 14 (4) :107-112
ارسال پيام به نويسنده مسئول

ارسال نظر درباره این مقاله
نام کاربری یا پست الکترونیک شما:

کد امنیتی را در کادر بنویسید >
 
برگشت به فهرست نشریات دوره 14، شماره 4 - ( زمستان 1391 )
مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي گرگان Journal of Gorgan University of Medical Sciences
Static site map - Persian site map - English site map - Created in 0.052 seconds with 693 queries by AWT YEKTAWEB 2713