طرح درس قلب -- tarhe dars asatid صفحه مناسب چاپ ارسال به دوستان خروجی RSS این بخش
دکتر اکبری
 1. طرح درس 
 2. طرح درس
 3. طرح درس
 4. طرح درس
 5. طرح درس
 6. طرح درس
 7. طرح درس 
 

دکتر شیرافکن
 1. طرح درس 
 2. طرح درس
 3. طرح درس
 

دکتر صادقی
 1. طرح درس
 

دکتر صالحی 
 1.  طرح درس 
 2. طرح درس
 3. طرح درس


دکتر رمضانی
 1. طرح درس
 2. طرح درس

 
​دکتر عظیمی 
 1. طرح درس
 2. طرح درس
 3. طرح درس

  
دکتر میرزا علی
 1. طرح درس

نکته سلامتی روز

سلامتی از پنج عنصر ساخته شده است.. خوشحالی، خواب، آب، غذای سالم و ورزش

امام علی ( ع) می فرماید : برنامه‏ ريزى درست، مالِ كم را افزايش مى ‏بخشد؛ و برنامه ‏ريزى نادرست، مال بسيار را نابود مى‏ كند.