کمیته تحقیقات دانشجویی : شورای مرکزی

  تعریف: شورای منتخب از اعضای کمیته تحقیقات است که مرجع سیاست گذاری و تصمیم گیری کمیته در چهار چوب سیاستهای وزارت متبوع ودانشگاه می باشد. اعضای شورای مرکزی توسط مجمع عمومی به مدت یک سال انتخاب می شوند و تعداد اعضا با توجه به تعداد دانشکده ها و دانشجویان هر دانشگاه با نظر سرپرست به نحوی تعیین می شود که حداقل یک نفر از هر دانشکده عضو آن و حداکثر تعداد آن 15 نفر باشد. ریاست جلسات شورای مرکزی بر عهده سرپرست می باشد.

  وظایف شورای مرکزی

  1- تصمیم گیری در باره مسائل مربوطه به کمیته تحقیقات ونیز موارد پیش بینی نشده در اساسنامه.

  2- سیاست گذاری سالیانه کمیته در چهار چوب سیاست های وزارت متبوع و دانشگاه

  3- پیشنهاد انتخاب دبیر به سرپرست

  4- پیشنهاد انتخاب سرپرست به معاون پژوهشی

  5- تعیین و نوع واحدهای زیر مجموعه کمیته بر اساس شرایط دانشگاه

  6- برگزاری جلسات سالیانه مجمع عمومی و در صورت ضرورت به پیشنهاد شورای مرکزی در مواقع ضروری

  7- اعضای شورای مرکزی کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی گلستان درتاریخ3/ 9/88 به مدت یک سال انتخاب گردیدند.

  اسامی اعضا (به ترتیب حروف الفبا) عبارتند از:

  آقای محمد هادی ملصقی (پزشکی)

  آقای محمد طراوتی (پزشکی )

  خانم فاطمه علیزاده (پزشکی)

  خانم عطیه شربتی (پیراپزشکی )

  آقای خسرو قجقی (پیراپزشکی)

  خانم آی تکین حاجی قادری(پیراپزشکی)

  آقای محمد زمان مجنونی (پرستاری)

  خانم نوشین کاشفی (پرستاری)

خانم سیده زهرا موسوی خورشیدی (پرستاری) 

  خلاصه ای از سه جلسه برگزار شده شورای مرکزی تا تاریخ 17/11/88:

  جلسه اول : معرفی اعضا به یکدیگر و قرائت آئین نامه کمیته تحقیقات و تعیین دو مورد از وظایف اعضا

  جلسه دوم : تعیین وظایف اعضا و انتخاب دبیر کمیته تحقیقات دانشگاه 

 جلسه سوم : با حضور دکتر اعرابی (معاونت محترم تحقیقات و فناوری)در خصوص سومین همایش شبکه همکار شمال کشور برگزار شد.
CAPTCHA
دفعات مشاهده: 1835 بار   |   دفعات چاپ: 746 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 20 بار   |   0 نظر


کلیه حقوق این وب سایت متعلق به معاونت تحقیقات و فناوری می باشد.

© 2020 All Rights Reserved | Research Deputy